okcenter
23. november 2018

OK-Centret Enghaven: Vi kan godt måle effekten af den sociale indsats

På det socialpsykiatriske bo- og behandlingstilbud OK-Centret Enghaven gør medarbejderne borgerne til herre i egen plan ved at inddrage dem i den digitale effektmåling af den pædagogiske indsats.

"Vi skal måle effekten, men vi glemmer desværre ofte at afsætte ressourcerne til det."

Sådan sagde Henrik Appel, medlem af KL's Social- og Sundhedsudvalg, da han indledte KL's konference om Udsatte børn den 22. marts 2017.

Henrik Appel, der er souschef for Blå Kors Pensionat Taastrup, argumenterede for, at vi er nødt til at satse på tidlig indsats, hvis vi på sigt vil undgå flere af de mere alvorlige sociale sager.

Det socialpsykiatriske bo- og behandlingstilbud OK-Centret Enghaven i Horsens er dog et bevis på, at det er muligt både at måle og finde tid til at måle effekten af deres indsats.

OK-Centret Enghaven i Horsens, der er stiftet af OK-Fonden, er et bo- og behandlingstilbud efter § 107 i Serviceloven til voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger og er ledet af centerchef Lone Lundsgaard.

– Her kan vi sagtens måle på effekten af den sociale indsats, og vi kan sagtens finde tiden. Det handler blot om at have de rigtige it-systemer og tage den nødvendige teknologi i anvendelse, siger Lone Lundsgaard.

Fokus på effektmåling

OK-Centret Enghaven har i flere år arbejdet med effektmåling af de sociale indsatser med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden.

- For mig som leder er effektmåling vigtig, fordi det fortæller mig, om vi arbejder med de rigtige mål for den enkelte borger, og om vi flytter borgeren i den rigtige retning. For medarbejderne er det også tilfredsstillende at se resultatet af deres indsats. Sidst – men ikke mindst – er det også vigtigt for borgerne, at de selv kan logge sig ind i vores system og følge med og fx få en grafisk visning af, hvordan det går med de mål, som de selv har været med til at definere, at der skal arbejdes med, siger Lone Lundsgaard:

– På den måde kan vi gøre borgerne til herre i egen plan, og det er helt afgørende for, at vi opnår de fælles mål, som vi har sat os.

Et spørgsmål om ledelse

For Lone Lundsgaard handler det altså ikke om, hvorvidt man kan måle:

– I sidste ende handler det om ledelse. Hvis ikke ledelsen går foran og fortæller, at det ikke handler om at kontrollere medarbejderne, men om at kunne levere den bedst mulige indsats, går det ikke.

Og tiden finder vi i praksis let. Vi har altid sagt, at 70 % af en medarbejders tid skal bruges på ATA-tid – det vil sige sammen med borgeren. De sidste 30 % af tiden skal bruges til ferie, administration og fx dokumentation. Derfor er det et spørgsmål om de rette systemer og teknologi, så vi sammen med borgeren fx kan dokumentere på en smartphone eller iPad. Så er det både med til at reducere den tid, der bruges på dokumentation, og inddrager dermed også borgeren mere i dokumentationsarbejdet.

Så ja, det er muligt at dokumentere effekten af vores indsats, og tiden kan findes, siger centerleder Lone Lundsgaard.

Læs mere: Se vores tema om effektivisering