Udviklingschef: Vi skal finde mere tid til brugerønsker
07. november 2018

EG skruer op for udviklingen af EG Clinea

Den moderne lægepraksis skal konstant følge med den teknologiske udvikling og imødekomme såvel myndighedernes som patienternes krav og forventninger. Derfor kaster EG nu ekstra ressourcer ind i udviklingen af EG Clinea.

– Vi skal både kunne løse de opgaver, vi er forpligtet til rent lovgivningsmæssigt, og samtidig flere af vores kundernes meget relevante udviklingsønsker hurtigere, forklarer udviklingschef Tom Søndergaard Pedersen, der siden maj har stået med ansvaret for at sikre en mere agil og kundedreven udvikling af EG Clinea.

For de godt 750 klinikker, der anvender EG Clinea, er det næppe en hemmelighed, at såvel de mange nye tiltag som Min Læge-appen, de opdaterede MedCom-standarder, samt sammenlægningen af de to lægesystemer EMAR og Medwin til EG Clinea har fyldt meget i udviklingsplanerne. Men det er ok, forklarer udviklingschefen:

– Resultatet er jo, at vi de facto står med Danmarks bedste lægesystem med en meget høj grad af sikkerhed for borgerens persondata, der understøtter hverdagen i lægens praksis, siger Tom Søndergaard Pedersen:

– Som ny udviklingschef er min mission imidlertid at transformere vores udviklingsafdeling. For vi skal både kunne levere den stabile platform, implementere de mange løbende tiltag fra fx Sundhedsministeriet og sidst men ikke mindst udvikle de mange små og store ønsker fra kunderne, forklarer Tom Søndergaard Pedersen.

Flere ansatte og nye arbejdsgange

For at kunne løse flere opgaver bedre og hurtigere har den nye udviklingschef ansat flere medarbejdere til det dedikerede udviklingsteam bag EG Clinea og gennemgået hele udviklingsmodellen for at optimere arbejdsgangene.

Med flere ansatte og ændrede arbejdsgange er transformationen nu godt i gang. Systemet bliver stadig opdateret i forbindelse med de fire store årlige releases. Men derudover arbejder udviklerne nu langt mere agilt i såkaldte 14-dages sprints, udviklingsperioder, hvor der fra gang til gang bliver prioriteret i opgaver og kundeønsker, så udviklerne hele tiden har fokus på de opgaver, der giver kunderne og dermed brugerne af EG Clinea størst værdi.

Endelig bliver stadig flere små og store forbedringer løbende skubbet ud til brugerne på klinikkerne mellem de store releases i form af mindre løbende opdateringer.

– Kunsten har været at optimere arbejdsgangene og frigive tid fra de opgaver, som traditionelt fylder i hverdagen, så som de bundne opgaver og små rettelser i systemet til fordel for udvikling af nye features, forklarer Tom Søndergaard Pedersen.

– Efter at have lagt EMAR og MedWin sammen til EG Clinea, arbejder vi meget fokuseret på udvikling og optimering af løsningen. Derfor vil vores kunder i stadigt højere grad opleve, at vi handler hurtigere på deres ønsker og behov. Helt konkret vil der komme flere og mere smarte features ud med hver opdatering.

Lige nu arbejder vi fx fokuseret på nyt design af EG Clinea med inddragelse af brugerne, samt på modning af et nyt BI-modul (business intelligence) til styring og opfølgning ved hjælp af data. Desuden har vi i hvert udviklingssprint indlagt en hel dag, hvor vi udelukkende arbejder med at rette eller ændre de små ting i systemet, som irriterer brugerne mest i hverdagen, og hvor den enkelte straks oplever en forbedring af systemet, siger Tom Søndergaard Pedersen, der ser investeringerne i EG Clinea som en kæmpe mulighed for at styrke samarbejdet med brugerne af EG Clinea:

– Investeringen og det dedikerede fokus på udvikling og innovation er en nødvendighed, fordi vi også i fremtiden vil være bedst af alle til at forstå og understøtte vores brugere i forhold til de lovmæssige krav og deres egne behov.

Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi med det nye setup og øget bemanding både kan levere løsninger som Min Læge, fortsætte udviklingen af Patientportalen med NemID-login og sætte fokus på de løsninger, hvor vi gør det muligt for lægen at række bedre ud til patienten, så vi sammen løser opgaven med at efterkomme patienternes forventninger og ønsker til lægen, siger udviklingschef Tom Søndergaard Pedersen, EG Healthcare.