Er I klar til at vækste i 2018?
06. juni 2018

Er I klar til at vækste?

Der er gang i hjulene, og alt tyder på, at 2018 bliver et år, der kan byde på store muligheder for vækst for mange virksomheder. Men selvom øget omsætning og medfølgende vækst er et drømmescenarie for de fleste, følger der også en række udfordringer med, som, hvis de ikke håndteres korrekt, kan hæmme og sågar skade væksten på langt sigt.

Vismændene spår fremgang i år, hvor dansk økonomi forventes at vokse. Også beskæftigelsen ventes at stige, og selvom der begynder at være tegn på mangel på arbejdskraft inden for visse områder, forventes lønstigningerne at være moderate. Så der er grund til at tro, at mange virksomheder vil opleve vækst i år.

Styrk ledelsen

I mindre og mellemstore virksomheder kommer lederne ofte med en faglig frem for en ledelsesmæssig baggrund. Det vil sige, at hjertet ofte i højere grad banker for produktet og de faglige udfordringer end for det ledelsesmæssige. Samtidig har lederne måske mange forskellige kasketter på. Det kan blive et problem, når virksomheden vokser.

Flere medarbejdere, flere kunder og flere opgaver kræver alt sammen ekstra manpower. Når antallet af medarbejdere vokser, følger der en række forpligtelser med. Alene antallet af MUS-samtaler stiger, og det kan være ressourcekrævende. Resultatet kan være, at ledelsen må uddelegere flere opgaver, end man tidligere har været vant til, og for at undgå flaskehalse, der kan skade produktiviteten, kan det blive nødvendigt at styrke ledelsen.

Hvor skal pengene til væksten komme fra?

Økonomien er også en væsentlig faktor, når virksomheden vokser. Selvom øget omsætning er noget, alle virksomheder ønsker sig, er det vigtigt at være opmærksom på, at vækst kan være omkostningstung og kan udgøre en risiko. Ikke alene kræver nye medarbejdere store økonomiske ressourcer, men vækst vil også typisk være forbundet med investeringer i nyt produktionsmateriel, større lokaler osv.

Især behovet for likviditet er i den forbindelse afgørende, ikke mindst for små og mellemstore virksomheder. Lars Magnus Christensen, som er cheføkonom i SMVdanmark, det nye håndværksråd, påpeger:

- Likviditet er vigtig for en virksomhed – særligt i en vækstfase – og derfor kan der blive behov for finansiering. Finansiering koster og stiller krav til virksomheden, som kan risikere at miste manøvredygtighed. Derudover kan udgifter til finansiering stige, hvis renteniveauet stiger, eller finansieringsbetingelserne ændres.

Vækst er altså et tveægget sværd, og det er afgørende vigtigt at lægge en klar strategi for, hvor pengene skal komme fra. Kan den øgede omsætning alene finansiere væksten, eller har I brug for at låne penge med de risici, der følger med? En tredje mulighed er også at udvide virksomhedens ejerkreds med nye partnere.

Hav styr på kerneforretning og økonomi

Næsten uanset hvordan væksten finansieres, kræves der et øget fokus på virksomhedens strategi for ikke at miste retningssansen. Nye muligheder flytter måske fokus mod nye forretningsområder. Måske skal I endda i gang med at ekspandere i udlandet eller opkøbe andre virksomheder for at kunne opfylde jeres kunders behov.

Her er det vigtigt at kende sin kerneforretning og vide, hvor man tjener sine penge, så man er i stand til at fastholde den rigtige kurs og investere i de rigtige forretningsområder. Lars Magnus Christensen uddyber:

- Har man ikke overblik over sin forretning, og hvor virksomheden er mest lønsom, er det svært at vide, hvor man skal satse og sikre væksten.

Risikoen er, at man i begejstring over den vækst, der opleves lige nu, kan komme til at investere i områder, der ikke er lønsomme, og at man derved på længere sigt kan skade virksomhedens konkurrenceevne. Lars Magnus Christensen tilføjer:

- En virksomhed har brug for et godt fundament for at vokse og på sigt overleve. Efterspørgslen bliver påvirket af konjunkturerne, så investeringer skal geare virksomheden til fremtiden, uanset om efterspørgslen går op eller ned.

Der er ingen garanti for, at de gode tider varer ved, og derfor skal den vækst, der opleves lige nu, bruges til at sikre, at I også står stærkt, når konjunkturerne vender. Så selvom der er gang i hjulene, og det hele går stærkt, er det stadigvæk vigtigt at have styr på både økonomi og forretningsplan, så virksomheden også står styrket i fremtiden.