hest
22. juni 2018

EG KRAP: Bygger bro mellem sagsbehandleren og den unges egne mål

EG KRAP: For et ungt menneske med kognitive udfordringer kan det være meget svært lige at sætte ord på, hvad man er god til. Ofte er det meget lettere at få øje på egne fejl og mangler. For man kan jo ikke det samme som andre.

Derfor er både ledelse og medarbejdere på helhedstilbuddet Elleslettegård i Vedbæk begejstrede for mødet med den anerkendende metode KRAP, der er lige præcis det værktøj, som medarbejderne har brug for i dialogen med de unge.

– Vi er faktisk vilde med KRAP-metoden, fordi den virker i praksis som et effektivt dialogværktøj med de unge, siger Carina Hasselby, leder af Elleslettegårds bogruppe.

Allerede nu er KRAP-dokumentation derfor et vigtigt element, når der hver 6. uge gøres status over mål og delmål for den enkelte unge.

– I første omgang har vi valgt at fokusere på to af metodens modeller – ressourceblomsten og måltrappen. Begge dele passer perfekt til vores formål. Ikke mindst fordi de er så visuelle og overskuelige at arbejde med både for medarbejderne og de unge. Skemaerne giver helt lavpraktisk mulighed for at etablere en mere meningsfuld dialog med den unge, så KRAP kan fungere som en brobygger mellem socialrådgiverens overordnede mål og den unges egne.

På den måde bliver det lettere at møde de unge i øjenhøjde og sammen sætte delmål for drømme og visioner, siger Carina Hasselby.

Uddanner egne konsulenter

Elleslettegård i Vedbæk er et bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge mellem 16 og 30 år med særlige behov. Her kan man skræddersy tilbud til de unge, som alle har nedsat funktionsevne og typisk yderligere diagnose, der nedsætter deres kognitive evner.

De unge kan fx bo på Elleslettegård og arbejde på et af tilbuddets værksteder, fx rideskolen eller et blomsterværksted, eller bo derhjemme og være dagelev på STU-uddannelsen.

Fælles for Elleslettegårds tilbud er, at man møder de unge med en anerkendende pædagogisk tilgang og en forventning om, at alle kan udvikle sig og få et bedre liv.

For at få det optimale udbytte af KRAP-metoden har Elleslettegård investeret i den et-årige uddannelse af to medarbejdere til certificerede KRAP-konsulenter, så de kan støtte kollegerne i brugen af metoden i praksis.

– De deltager fx i de tværfaglige teammøder hver 14. dag for at sikre, at KRAP er en integreret del af møderne, forklarer Carina Hasselby, leder af Elleslettegårds bogruppe.

Læs artikel: Asgaard går foran for at digitalisere KRAP-metoden

Digital udgave letter arbejdet

Tilbuddet har også valgt at investere i den digitale udgave af KRAP-metoden, EG KRAP, der fungerer som en integreret del af deres almindelige socialfaglige it-system, EG Sensum:

– Vi er først for alvor ved at komme i gang med arbejdet med den digitale version af KRAP, hvor vi er pilottilbud. Men der er ingen tvivl om, at digitaliseringen gør metoden endnu mere anvendelig, mener Stinne Hjorth-Andersen, der er souschef og leder af uddannelses- og beskæftigelsestilbuddene på Elleslettegård:

– Det gode ved digitaliseringen af metoden er, at vi får samlet al dokumentation om den enkelte borger i vores dokumentationssystem som en del af den samlede dokumentation. Samtidig giver anvendelsen af EG Sensum Bosted os en god sikkerhed for, at vi efterlever alle reglerne i EU's nye persondataforordning korrekt, hvilket giver en god tryghed i forhold til måden, vi opbevarer vores persondata på.

Læs artiklen: GDPR vil ændre hverdagen for dig og din it-leverandør

Sammenhæng mellem mål, delmål og praksis

En anden vigtig fordel ved den digitale udgave af KRAP-metoden er den tætte sammenhæng mellem mål og delmål på den enkelte borger.

– Når vi fx i vores STU modtager de overordnede mål fra den unges UU-vejleder, lægger vi dem ind i vores dokumentationssystem EG Sensum. Den digitale udgave af KRAP giver derfor supergod mening, fordi vi kan integrere oplysningerne fra KRAP-skemaer direkte i systemet, hvor vi kan omsætte de overordnede mål til de praktiske delmål, som vi i hverdagen arbejder med sammen med borgeren. Det bliver meget hurtigt synligt for den unge, hvorfor vi sammen arbejder med delmål, og hvorfor det fx er vigtigt at stå op hver morgen, når vækkeuret ringer, siger Stinne Hjorth-Andersen.

KRAP-metoden skaber et fagligt og pædagogisk refleksionsrum for medarbejderen og den unge, hvor der er mulighed for at få sat ord på både ressourcer og kompetencer hos den unge sammen med den unge, forklarer Stinne Hjorth-Andersen, der også fremhæver fordelene ved, at KRAP er med til at skabe et fælles sprog blandt tilbuddets mange fagligheder og afdelinger.

Det bekræfter Carina Hasselby, der peger på betydningen af, at de unges kompetencer hele tiden er meget synlige i mængden af dokumentation om den enkelte:

– Det løfter vores faglighed, at KRAP-målene hele tiden står lige for øjnene af os i dokumentationssystemet. Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret med fokus på den enkeltes delmål, og for os er det vigtigt, at den unge oplever mulighed for at udvikle sig og får en række succesoplevelser ved at opnå realistiske delmål.

Det stiller store krav til vores medarbejdere, der skal holde fast i den anerkendende tilgang, selv når det er svært. Ved hjælp af KRAP får medarbejderne lettere ved at se det meningsfulde i deres arbejde med et bestemt delmål. Ikke mindst i de situationer, hvor en indsats ikke har givet det ønskede resultat. For det er en stor fordel at kunne vende tilbage til ressourceblomsten eller måltrappen og blive mindet om, hvor det egentlig var, vi kom fra, og hvor vi er på vej hen, så vi kan holde fast i den anerkendende tilgang til den unge, forklarer Carina Hasselby, der også ser, at KRAP gør en stor forskel for de unge:

– Helt konkret kan de tage deres ressourceblomst- og måltrappe-værktøjer med sig, når de forlader Elleslettegård. Vi har fx tænkt os, at de unge, som slutter på vores STU, skal have en kopi af deres ressourceblomst sammen med deres kompetencebevis, som de kan tage med sig videre i livet, når de bliver i tvivl om egne evner. EG KRAP er udviklet af EG i samarbejde med PsykologCentret i Danmark. Ud over Elleslettegård har døgntilbuddet Asgaard og Esbjerg Kommune været pilotbrugere af EG KRAP.

EG KRAP til Nexus m.m.

Samarbejdet mellem PsykologCentret og EG betyder, at den socialfaglige it-løsning EG Sensum Bosted nu understøtter KRAP-metoden med alle de kendte KRAP-værktøjer.

I løbet af efteråret 2018 vil den digitale udgave af KRAP også kunne anvendes i andre systemer, som fx Nexus, via webservices, ligesom der arbejdes på en standalone-løsning.

Det er Lene Metner, der er autoriseret psykolog og administerende direktør, som har udviklet KRAP-metoden og insisteret på, at det var tiden at digitalisere metoden:

– Metoden har i årevis været brugt og bruges på et eller flere områder i næsten alle danske kommuner, i mange regionale og private tilbud og enkelte steder i udlandet. Årsagen er naturligvis, at KRAP giver mening i alle sammenhænge, hvor menneskelig udvikling, læring, relationer og trivsel er i fokus, uanset alder og uanset hvilke udfordringer målgruppen har, forklarer Lene Metner:

– Når jeg har fundet det vigtigt, at metoden digitaliseres nu, skyldes det, at digitaliseringen gør det meget mere enkelt for brugeren af KRAP at anvende metoden. Samtidig er det lettere at overholde kravene ift. den nye persondataforordning, ligesom man automatisk får de relevante oplysninger præsenteret, når man åbner sit dagbogs- eller notatsystem.

Evaluering af KRAP-metoden

KRAP anvendes i dag bredt på det specialiserede socialområde. Ifølge Socialstyrelsens vidensportal er det integrerede, socialpædagogiske koncept Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP) fx en af de indsatser, som flest botilbud i Region Syddanmark planlagde at indføre, da SFI udgav sin rapport om "Metoder i botilbud" i 2015.

En søgning på Tilbudsportalen indikerer desuden, at KRAP på landsplan er udbredt og brugt på botilbud for personer med udviklingshæmning. Her angiver 109 ud af 493 botilbud, at de bruger KRAP.

Socialstyrelsen har derfor arbejdet med en undersøgelse af metodens effekt. Resultatet af undersøgelsen ventes offentliggjort medio maj 2018.