Praktiserende læge Behroz Firoozfard ved den nye klinik i Københavns Lufthavn
05. april 2018

Københavns Lufthavn får nu Danmarks mest avancerede lægeklinik

Ny lægeklinik i Københavns Lufthavn blev officielt indviet i denne uge og bliver nu en af landets mest avancerede privatklinikker. Lufthavnslægen Behroz Firoozfard råder over udstyr og behandling til alle typer patienter, og samtidig har han investeret i teknologiske hjælpemidler, der i sidste ende kan redde menneskeliv.

Efter udvidelsen i 2018 forventes passagertallet i Københavns Lufthavn at nå op på 40 millioner om året. Når så mange personer passerer gennem CPH's terminaler, er behovet for en lægeklinik indlysende. Alt tyder da også på, at mange rejsende indtil nu har kigget langt efter en lufthavnslæge.

"Mine patienter føler en enorm tryghed ved, at de kan nå at blive tilset af en læge, før de tager ud på eller fortsætter en længere flyvetur. Måske føler de sig utilpasse, men alligevel ikke så akut dårlige, at de kontakter alarmcentralen. Her er det ukompliceret at bruge vores konsultation," siger Behroz Firoozfard.

Frem til indvielsen har Behroz Firoozfard gennem en seks måneders prøveperiode haft mange forskellige typer patienter i klinikken. En patientgruppe, der er fordelt nogenlunde ligeligt mellem danske statsborgere, turister og rejsende i transit.

"Vi ser også, at mange af lufthavnens faste brugere eller ansatte kommer til lufthavnsklinikken med dagligdags problemer som vaccinationer eller kontroller, fordi vi ligger bekvemt i nærheden," siger Behroz Firoozfard, der har mange års erfaring som praktiserende læge på Amager.

Tilgængelig ved hjælp af ny teknologi

Behroz Firoozfard fortæller, at ideen om lufthavnsklinikken bygger på tilgængelighed. Og den går begge veje: Patienterne skal have nemt ved at få fat i ham, og omvendt skal han også kunne møde patienten helt ude i gaten, hvis der er behov for det. Med digitale hjælpemidler er det muligt for ham at tilrettelægge sin tid smartere, og flere tiltag, der skal lette dialogen mellem lægeklinikken og de rejsende, er på vej:

"I første omgang har vi stillet en touchskærm op ved indgangen til klinikken. Her kan patienten visitere sig selv og få et hurtigt svar, og der er mulighed for et videoopkald med mig. På den måde er jeg ikke bundet af en "kontortid", men kan bevæge mig frit rundt i lufthavnen og tage mig af patienterne, der hvor de er," siger Behroz Firoozfard.

Han tilføjer, at selvom lægeklinikkens base er i Terminal 2, er hans klinik mobil, og alt afhængigt af behandlingen kan han færdiggøre en konsultation overalt, hvor der er en internetforbindelse, og hvor de fysiske rammer i øvrigt tillader det.  

"Jeg kommer til at udvikle meget mere på konceptet om optimal tilgængelighed, og jeg har allerede nogle ideer på tegnebrættet sammen med min it-partner. Vi skal derhen, hvor alle patienter kan få et hurtigt svar, og jeg får mere tid til at fokusere på dem, der reelt har behov for lægehjælp," siger Behroz Firoozfard.

Sundhedsteknologi i hastig udvikling

Borgerinddragelse, "selvhjælp" og patientdialog er nogle af de store tendenser inden for sundheds- og plejesektoren lige nu, hvor effektivisering af blandt andet lægeassistance til tyndt befolkede områder er i fokus. It-leverandøren EG Healthcare står bag praksisløsningen til lufthavnslægen og har kombineret virksomhedens teknologier til de forskellige sektorer.

"Sundhedssektoren er en af de teknologiske trækheste, og den nye lufthavnsklinik er et godt eksempel på, at sundhed og it fortsat har et stort potentiale. Der er ingen tvivl om, at sundhedspersonalet også i fremtiden får et endnu større behov for at prioritere, og det arbejder vi hele tiden på at støtte med it – uanset om der er telemedicinske løsninger, visitation, opfølgning eller almindelig konsultation," siger salgschef Morten Breuning fra EG Healthcare.

Kan redde menneskeliv

Selvom privatklinikken endnu er ny, kan lufthavnslægen allerede nu afvise, at den udelukkende tiltrækker patienter med luksusproblemer. Tværtimod er karakteren af de symptomer, patienterne kommer med, ikke ulig en helt almindelig lægepraksis. Patienterne kommer med stort og småt, og så er det lægens opgave at give dem tryghed og hjælpe dem videre – nøjagtigt som hos den klassiske familielæge.

"For nogle kan det være en stor omvæltning at gå til lægen og blive tjekket. Men når vi rejser, sker der noget med os som mennesker. Så handler vi og er mere motiverede for at få tingene gjort. Jeg vil derfor ikke blive overrasket, hvis der inden længe dukker et alvorligt sygdomstilfælde op, som vi kan nå at give rettidig og livreddende behandling, ligesom vi selvfølgelig også kan tage os af akutte patienter i Københavns Lufthavn," siger lufthavnslægen Behroz Firoozfard.

Han erkender, at der muligvis kan komme et par useriøse henvendelser fra folk, der lige vil prøve den nye visitationsskærm for at se, hvordan den virker, men det er, som han siger, "kun hyggeligt", hvis nogen er opmærksomme og tester systemet. Næste gang er det måske alvor.

Fakta om lufthavnslægen i Københavns Lufthavn

Lufthavnsklinikken er den første af sin art i Danmark og blev officielt indviet den 3. april 2018. Privatklinikken har base i Terminal 2 (lok. 66), hvor man kan træffe lægen eller foretage et videoopkald via skærmen og få et hurtigt svar. Telefonen er åben i klinikken fra kl. 10-22 alle dage. Der er fast bemanding mandag, onsdag og fredag kl. 9-15 og tirsdag og torsdag kl. 15-21. Se lufthavnslægens hjemmeside.

Fakta om EG Healthcare
EG Healthcare har udviklet lufthavnslægens it-løsning med udgangspunkt i lægesystemet EG Clinea. EG Healthcare arbejder tæt sammen med brancheorganisationer og erfarne danske læger og speciallæger. Læs mere om EG Clinea, og se lufthavnslægen fortælle om EG Clinea her