07. april 2018

Kommunernes tre veje til effektiv drift af sociale tilbud

 

Hvert år skal det offentlige effektivisere driften for en milliard kroner, og de sociale tilbud er ingen undtagelse.

Heldigvis er der mange områder, hvor driften kan optimeres, uden at det går ud over kvaliteten i indsatsen, mener chefkonsulent Christian Braad, KL's Konsulentvirksomhed.

Han har været med til at udarbejde inspirationskataloget "Veje til en mere effektiv drift af botilbud". Han peger på, at digitalisering er en væsentlig del af de tre veje, kommunerne kan gå.

Regeringen og KL indgik i 2016 en aftale om et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som årligt skal effektivisere for en mia. kr. i kommunerne frem mod 2020.

Som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev det aftalt at afdække muligheder for effektiv drift af botilbud med særligt fokus på regler og rammer, herunder fx tilsyn mv.

Aftalen mellem regeringen og KL betyder i praksis, at kommunerne konstant er nødt til at være på jagt efter områder, hvor driften af de offentlige arbejdspladser kan gøres mere effektiv – således også på socialområdet.

- Kommunerne anvender hvert år ca. 19 milliarder alene på botilbudsområdet, og derfor skal der naturligvis også på det område findes store effektiviseringsgevinster hvert år, for at kommunerne kan leve op til aftalen mellem regeringen og KL om at effektivisere driften, forklarer chefkonsulent Christian Braad, KL's Konsulentvirksomhed, der hjælper kommunerne med at finde effektiviseringspotentialerne.

Inspirationskatalog med cases

Konkret har Christian Braad været med til at udarbejde et inspirationskatalog for KL med en lang række gode råd og cases.

Inspirationskataloget bygger på besøg hos 40 tilbud fordelt på tilbud til børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemer og 11 kommuner.

- Formålet med inspirationskataloget er at udbrede de gode erfaringer med effektivisering af driften til alle kommuner og det samlede botilbudsområde, siger chefkonsulent Christian Braad, KLK.

Tre veje til effektiv drift af sociale tilbud

Analysen og de eksempler, der er kommet fra kommuner og botilbud, viser særligt tre tilgange til at opnå en mere effektiv drift:

  • Målrettet arbejde med dokumentation og arbejdets tilrettelæggelse
  • Målrettet arbejde med fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Målrettet arbejde med ressourcestyring på tværs af tilbud.

Inden for de tre hovedområder har KL desuden set nærmere på, hvordan medarbejderne bruger deres tid, og fundet frem til en række cases og eksempler på tiltag inden for de tre hovedområder, der kan være med til at effektivisere dagtilbuddene.

Ifølge chefkonsulent Christian Braad, KLK, KL's Konsulentvirksomhed, er der fem forandringer, der skaber en effektiv drift:

  • Præcis og sammenhængende dokumentation
  • Fokuseret tilrettelæggelse af vagtoverlap
  • Effektiv koordinering og opfølgning på indsatsen
  • Brug af fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Brug af ressourcestyring på tværs af tilbud.

- Især målrettet arbejde med dokumentation er et område, hvor vi ser store effekter, siger Christian Braad.

Hvordan skal du digitalisere for få en mere effektiv drift af dit botilbud? Download vores gratis whitepaper