Aabenraa-Kommune
11. april 2018

Aabenraa Kommune skifter leverandør: Næste års lønsedler kommer fra EG Silkeborg Data

Fra årsskiftet 2019 vil medarbejderne i Aabenraa Kommune få deres lønsedler fra en ny leverandør. Kommunen har nemlig valgt at skifte leverandør efter en EU-udbudsrunde, hvor EG Silkeborg Data vandt Delaftale 2: Løn- og vagtplansystem. EG Silkeborg Data er dermed kommunens kommende leverandør mindst otte år frem i tiden.

I Aabenraa glæder man sig til samarbejdet med EG Silkeborg Data og er meget tilfreds med aftalen om det nye løn- og vagtplansystem, som går i luften ved årsskiftet, og forventningerne går blandt andet på at komme på teknologisk forkant.

- Fra kommunens side har vi en forpligtelse til gennem udbud at udnytte de potentialer, der er for at skabe forbedringer og effektiviseringer. Vores investeringer skal gerne kunne betale sig i hele værdikæden. Med vores nye løn- og vagtplansystem er der en forventning om, at såvel vores centralt placerede medarbejdere som vores decentrale ledere og medarbejdere får et løn- og vagtplansystem, der bidrager til, at de kan fokusere endnu mere på kerneopgaven til gavn og glæde for borgerne i sidste ende, siger Søren Lorenzen, der er stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.

Med aftalen følger kommunen hensigten med den nye udbudslov ved at bryde udbud op i en række deludbud. Således er lønsystem og økonomisystem adskilt, og det er Fujitsu, der skal levere sidstnævnte.

Skarp konkurrence

Kampen om at få lov til at levere kommunens lønsedler og vagtplanløsning i de kommende år har været hård:

 - Aabenraa Kommune har naturligvis lagt stor vægt på en række funktionaliteter, men generelt har konkurrencen om at vinde opgaven været skarp. Derfor glæder det os meget, at vi i sidste ende løb med ordren. Udviklingen på løn- og vagtplanområdet går virkeligt stærkt i disse år og er et vores største satsningsområder. Derfor glæder vi os over, at Aabenraa Kommune bliver en del af den kundegruppe, som har valgt at gå vores vej i de kommende år. Det vil vi gøre alt for, at de ikke skal fortryde, siger CEO Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

Helt nye muligheder

Den nye aftale giver Aabenraa Kommune en sammenhængende, tværgående løn- og vagtplanløsning med store effektiviseringspotentialer i form af eksempelvis:

  • En mere enkel brugeradministration og rolleopbygning med integration til kommunens nuværende brugerstyring
  • Integration til kommunens ESDH-system
  • Integration til kommunens økonomisystem, Fujitsu
  • Medarbejderportal med mobile løsninger
  • En vagtplanløsning med integreret vikarbooking
  • Ny analyse- og udtræksløsning til løn- og fraværsdata.

 Den løsning, som Aabenraa Kommune nu har fået, indeholder med andre ord meget og andet end "bare en løn- og vagtplanløsning", siger key account manager Caspar Bergstrøm, EG:

 - Et moderne løn- og vagtplansystem skal naturligvis kunne holde styre på medarbejdernes lønudbetalinger og vagtplaner. Vores løsning tilbyder dog også Aabenraa Kommune er række muligheder for at effektivisere kommunens drift. Det gælder fx medarbejderportalen, hvor den enkelte medarbejder får langt bedre muligheder og mere indflydelse på fx vagtplanlægning og ferieplanlægning samt bedre muligheder for at indberette overarbejde og kørsel m.m. Dermed fjernes en række opgaver fra de centrale lønkontorer og lægges ud, hvor opgaverne hører hjemme – nemlig der, hvor data fødes og anvendes i praksis, forklarer key account manager Caspar Bergstrøm, EG:

 - Løsningen effektiviserer også en række af hverdagens opgaver som eksempelvis vikarbooking og dataanalyse, så kommunens lønspecialister kan koncentrere sig om kerneopgaven og de mest komplekse sager og løse dem både hurtigere og bedre med mindre spild af ressourcer, siger Caspar Bergstrøm.

Klar fra årsskiftet

Kontrakten med Aabenraa Kommune betyder, at kommunen skifter leverandør fra KMD til EG Silkeborg Data. Løsningen skal være i drift fra den 1. januar 2019, og kontrakten har en varighed på otte år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år.

 - Netop det lange samarbejdsperspektiv er både vigtigt og meget interessant for os. I vores hus er vi eksperter i økonomi, løn og vagtplanlægning og har stor digital indsigt og stærke kompetencer. Det betyder, at vi leverer stabile løsninger understøttet af høj faglighed og viden, så vi altid kan sikre korrekt løn, optimale vagtplaner, valide økonomidata og fleksible systemer. Vi er imidlertid meget bevidste om, at det er en professionel tilgang til markedet, som har de bedste vilkår, når vi er i stand til at indgå i længerevarende og tillidsfulde samarbejder, som kontrakten med Aabenraa Kommune er et godt eksempel på. Derfor ser vi frem til det nye samarbejde, som vil være til fordel for begge parter, siger CEO Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

Om EG

EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og kommercielle kunder.

Yderligere oplysninger

EG Silkeborg Data, Allan Jepsen, CEO, +45 2085 9441

Aabenraa Kommune, Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, +45 2372 0311.