PlanTid understøtter nu fraværsregistrering
28. september 2017

PlanTid understøtter nu fraværsregistrering

Nu kan du registrere både fravær, flekstid og arbejdstid i PlanTid. Dermed er al medarbejderens tidsregistrering 100 procent mobil, og alle data er samlet ét sted. Det giver lønmedarbejderen fuldt overblik.

EG Brandsoft har nu opdateret PlanTid med nye registreringsmuligheder, så også fravær – fx ferie – og overarbejde kan registreres samme sted. Det giver en nem og 100 procent digitaliseret tidsregistrering. Lønmedarbejderen behøver fremover kun at basere sine afregninger på registreringer i PlanTid.

Nemmere tidsregistrering

Når en medarbejder indtaster det daglige tidsforbrug, kan systemet selv foreslå, at evt. overskydende timer registreres som flekstid eller overarbejde. Fravær og flekstid kan fremover holdes ude af projekter eller lokationer.

Administration med fuldt overblik

En lønkørsel kan klares langt nemmere, da alle data er registreret digitalt i PlanTid. Som lønmedarbejder er det muligt at tilpasse systemet efter de regler for overarbejde, den enkelte arbejdsplads benytter.

Det kan du registrere i PlanTid

EG Brandsofts PlanTid-modul er nu opdateret. Her kan du se en liste over mulige registreringer:

Arbejdstimer

Overarbejde

Flekstid

Fravær, ferietimer og sygdom

Kilometer og kørsel.