​Ny overenskomst: Nærhed er digital
12. oktober 2017

​Ny overenskomst: Nærhed er digital

Med den ny overenskomst vil de praktiserende læger spille en endnu større rolle i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det øgede fokus på nærhed og sammenhæng i sundhedssystemet og ikke mindst den udvidede opfølgning på patienter stiller høje krav til digitalisering af klinikken. EG Healthcare er i fuld gang med at optimere lægesystemet efter de nye regler, og den kommende release understøtter allerede de første opfølgningsprocesser.

En del af den nye overenskomst betyder, at de praktiserende læger skal håndtere flere patienter og flere opgaver, der hidtil lå hos sygehusene. Konkret betyder det blandt andet, at praktiserende læger skal varetage løbende opfølgning på og behandling af KOL-patienter og patienter med type 2-diabetes og udvidede kontroller af visse kræftsygdomme.

Selvom den nye overenskomst stadig er til godkendelse hos PLO's medlemmer, har EG Clinea allerede i den næste release flere funktioner med, der understøtter de kommende processer. Og ifølge EG Healthcares direktør Michael Frank Christensen kan lægesystemets kunder forvente understøttelse af de nye ansvarsområder:

"Nærhed er i virkeligheden meget digital. Er der styr på patientdata, og kan vi understøtte opfølgnings- og screeningsprocesserne med it-værktøjer, vil patienterne få oplevelse af nærhed og fokus, som sundhedsvæsenet af i går ville have haft svært ved at løfte. Det siger sig selv, at der er grænser for, hvor mange individuelle patientforløb en praktiserende læge kan håndtere uden it-understøttelse," siger direktør Michael Frank Christensen fra EG Healthcare.

Han tilføjer, at EG Healthcares mission er at være på forkant med udviklingen i sundhedsvæsenet, og den nye overenskomst er et godt eksempel på, hvordan it-understøttet sundhed kan gøre en forskel i praksis. Derfor er EG Healthcare i tæt dialog med PLO's IT- og Dataudvalg og bestyrelsen i EG Clineas brugergruppe for at sikre, at fremtidens behov og tendenser i sundhedsvæsenet bliver imødekommet på tværs af systemer.

Dette gælder således også tendenser fra den nye overenskomst, der blandt andet peger på øget opfølgning og indberetning og fokus på "patient-empowerment" og forløbsplaner.

Indberetning af diabetes og FP-attester klar i ny release

De første skridt på vejen mod at understøtte den nye overenskomst er allerede taget i den kommende opdatering af EG Clinea. Her bliver det nemlig muligt at indberette diabetespatienter til RKKP direkte fra den elektroniske journal.

"Inden længe vil RKKP også være klar med de nødvendige specifikationer, så vi også kan tilbyde lignende indberetnings- og opfølgningsfaciliteter vedrørende KOL-patienter for læger med EG Clinea. Jeg forventer, at vi bliver blandt de første til at kunne tilbyde forløbsplaner, som patienten vil få adgang til at bruge i dialogen med det offentlige fremover og eksempelvis fremvise til sagsbehandleren ved kommunen," siger Michael Frank Christensen.

Han tilføjer, at den kommende opdatering desuden tilbyder elektronisk understøttelse af attester til forsikring og pension, der bliver nemmere at udfylde.

Områder i den nye overenskomst, som især kan understøttes med it-værktøjer:

  • Sammenhæng i patienternes behandlingsforløb
  • Opfølgning efter en hospitalsindlæggelse
  • Behandlingen af kronikere tættere på eget hjem
  • Bedre sundhedstilbud uden for sygehusene