20. februar 2017

Det rigtige it-værktøj gav bedre ledelse

Allerede få måneder efter, at hans tømrervirksomhed blev digitaliseret, kunne Jakob Ebbesen reducere sit tidsforbrug på kontorarbejde betragteligt. Nu har han bedre kontrol over forretningen og økonomien på de enkelte sager, og han kan bruge tiden på det vigtigste: At fokusere på ledelse og på at levere et bedre produkt.

Hver dag til fyraften registrerer tømrermester Jakob Ebbesens svende dagens materiale- og tidsforbrug på deres mobiltelefon. Virksomheden kom hurtigt i gang med rutinen, fordi Webtid-appen ikke er bøvlet og kun består af de fire knapper, der er brug for, vurderer han.

"Før brugte jeg meget af min tid på kort- og langsigtet planlægning. Vi har projekter, der strækker sig over lang tid, men når boligselskaberne ringer, så skal man være der. I dag kører det hele i én proces i it-systemet, lige fra ordren kommer ind fra kunden, til den er faktureret. Jeg opretter ordren på min computer, og så har mine lærlinge og svende det på deres telefoner og kan registrere direkte fra byggepladsen," siger tømrermester Jakob Ebbesen.

Større medansvar motiverer

God ledelse betyder meget for Jakob Ebbesen, og han vil gerne have, at medarbejderne bliver dygtigere af at komme på arbejde. Efter at han har indført it-systemet til økonomi- og projektstyring, kan han nu være mere aktiv på byggepladserne og bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø. Men arbejdsglæde handler også om at inddrage medarbejderne i at skabe de gode resultater.

"It-processerne betyder, at jeg kan uddelegere ansvaret for tids- og materialeforbrug til den svend, der går på byggepladsen til daglig og kender alle forholdene i den enkelte sag. Det giver større medansvar og efter min mening større motivation. Og vi fremstår langt mere professionelt over for kunderne," siger Jakob Ebbesen.

Gør arbejdet mere grundigt

Det integrerede it-system medfører også, at når svendene klarmelder delopgaver fra et byggeprojekt på deres mobiltelefon, bliver det deres tekst, der kommer til at stå på fakturalinjerne. Derfor oplever Jakob Ebbesen, at svendene er blevet lidt mere grundige, fordi det ikke bliver omformuleret i administrationen som før. Det er selvfølgelig en effektivisering, men det handler også om, at man nu står mere ved sin faglighed.

Jakob Ebbesen fortæller, at hvor han tidligere sommetider havde en arbejdsuge på over 60 timer, er der nu blevet mere tid derhjemme til hans tre børn og hunden. Der er faldet mere ro på, og så er det også nemmere at tage ekstra tid ud, hvis det pludselig skulle brænde på et sted.

It-værktøjer til branchen

EG Byg & Installation leverer it-systemet til Jakob Ebbesen, og her ser man en tydelig sammenhæng mellem, at de håndværksvirksomheder, der arbejder målrettet med at styre processerne, også er de virksomheder, der klarer sig bedst i branchen. Direktør Brian Sørensen ser også en stigende digitalisering af mindre virksomheder, og ifølge ham handler det blot om at komme i gang:

"It-systemet kan vokse og flytte sig i samme hastighed som den enkelte håndværksvirksomhed. Det gælder både i forhold til virksomhedens størrelse, arbejdsopgaver og processer og i forhold til medarbejdernes it-parathed og den teknologiske udvikling generelt," siger Brian Sørensen, direktør hos EG Byg & Installation.

Prisen som årets mest it-parate håndværker

Jakob Ebbesen er en af de i alt fem håndværkere, der i februar 2017 fik overrakt prisen som Danmarks mest it-parate håndværksvirksomhed på Dansk Byggeris it-messe. Prisen uddeles til de virksomheder, der er bedst til at benytte it-værktøjer, så de understøtter netop deres forretning, og vinderne er udpeget af Mester Tidende og det uvildige it-rådgivningsfirma BASIT.

Digital tømrermester

Digitalisering af Jakob Ebbesens tømrervirksomhed har betydet en halvering af omkostninger til ekstern bogholder, mens tømrermesteren selv bruger langt mindre tid på kontoret. Vigtigst af alt har det givet et overblik over forretningen, så Jakob Ebbesen er kommet på forkant med opgaverne.

Jakob Ebbesen benytter et integreret økonomi- og projektstyringssystem, der taler sammen med apps på medarbejdernes mobiltelefoner. Tid og materiale registreres direkte på byggepladsen, og der er mobil adgang til detaljer om byggesagerne.

Om tømrermester Jakob Ebbesen

Jakob Ebbesen i Fårvang startede virksomheden i 2004. Tømrermesteren beskæftiger i dag tre svende og tre lærlinge og løser små og store opgaver for private som eksempelvis tilbygninger og tagudskiftning. Derudover løser virksomheden en række serviceopgaver for boligselskaber og skoler.