23. februar 2017

Akkreditering med EG Clinea

Når du står over for en akkreditering, er der hjælp at hente i EG Clinea. Vi arbejder løbende på, at dit it-system understøtter Den Danske Kvalitetsmodel bedst muligt, så flest mulige indikatorer bliver opfyldt gennem de automatiseringer, der ligger i EG Clineas arbejdsprocesser. Og på flere af standarderne finder du allerede den fornødne dokumentation i EG Clinea.

Formålet med akkreditering er naturligvis, at din klinik selv har et fast greb om de centrale arbejdsprocesser i relation til patientforløb og -sikkerhed. Det er vores ambition, at brugen af EG Clinea i sig selv understøtter processerne, så du i teorien blot behøver at henvise til brugen af EG Clinea i forbindelse med den treårige audit.

Dokumentation af patientsikkerhed

Mange af de standarder, der har med patientsikkerhed at gøre, understøttes i forvejen af EG Clinea. Du finder allerede dokumentation på, hvordan patientdata håndteres i relation til backup, patientjournalen og sikkerhedsserviceaftalen med EG Clinea som tredjepart.

En af standarderne handler om lægemiddelordination og receptfornyelse, og her er i EG Clinea en standarddokumentation for hvordan ordinationer og receptfornyelser håndteres.

Automatisk opfølgning på patienthenvisninger

I løbet af foråret har EG Clinea en funktion klar, der automatisk følger op på parakliniske undersøgelser på billeddiagnostiske afdelinger. Her vil det blive muligt dels at overvåge, om en patient er udeblevet fra aftalen og bør henvises igen, dels vil EG Clinea sende en alarm til dig, så du sikrer, at patienten får rettidig opfølgning på laboratorieprøverne.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få hjælp, hvis du er i tvivl om de standarder, der understøttes af EG Clinea, og hvor du finder dokumentationen.