Nem bilagsscanning
18. december 2017

Bilagsscanning gør konteringen nemmere

Ny intelligent bilagshåndtering vil starte en mindre bogføringsrevolution i EG Brandsofts regnskabssystem. Den nye bilagsscanner husker, hvilke konti der skal bogføres. Selv skærmen, hvor du godkender bilagene, er lavet om til HTML 5, så det er også mobilt.

Vi er nu klar med en ny version af elektronisk bilag, som nu også indeholder mulighed for at knytte kontering til bilaget og derefter sende det til bogføring. Konteringen kan komme som et forslag, der bygger på tidligere bilag fra den pågældende leverandør, via opslag på CVR-nr. Vi introducere samtidig en ny portal til bilagsgodkendelse, så den person, der skal godkende bilag, kan gøre dette direkte fra sin mobiltelefon eller tablet. Konteringen giver også mulighed for at registrere en regning på en kreditor til senere betaling. I foråret 2018 bliver det også muligt at udtrække kreditorbetalingsfiler til banken i systemet.

"Brugeren behøver ikke længere at kontere hvert bilag fra bunden. Inden for Folkekirken er eksempelvis momsreglerne strikket sådan sammen, at man ikke kan behandle alle telefonregninger ens. Derfor er der stor hjælp at hente i den nye bilagsscanner," siger Frank Kragelund Hansen, direktør i EG Brandsoft.

Vi afholder kurser i brug af elektronisk bilag, dette fremgår af vores hjemmeside med kurser.