18. april 2017

​Retternes sagsportal og AdvoPro

EG Legal har tidligere meddelt, at vi her i foråret vil udvikle en funktion, der gør det lettere at uploade dokumenter til sagsportalen. Vi følger stadig denne plan, og I vil snart modtage en ny AdvoPro Servicepakke.

Vi har også meddelt, at vi vil udvikle en integration til Sagsportalen i år. Vi forventer dog ikke at kunne igangsætte dette arbejde i år, og vi afventer en tidsplan fra Domstolsstyrelsen herom.

Fra retternes side bliver der stillet krav til, at de pdf-dokumenter, der uploades, skal være konverteret med optisk tegngenkendelse (OCR-scannet). I den forbindelse har flere efterspurgt et produkt til brug for OCR-scanning. Vi er i gang med at finde det produkt, som vi vil anbefale, I anskaffer. Danske Advokater er i dialog med Domstolsstyrelsen omkring en vejledning til afklaring af, hvad der kan forventes ved et OCR-behandlet pdf-dokument, og vi afventer en udmelding herfra.

Flere kunder har nævnt, at de påtænker at indkøbe OCR-scanning til deres printere, men vores valg vil helt sikkert falde på et softwareprodukt, for at lette jeres arbejdsgang.