07. april 2017

Fælles Faglige Begreber: Vi skal kunne forstå hinanden bedre

Fælles Faglige Begreber: Både på social- og ældreområdet skal medarbejderne vænne sig til at dokumentere i en mere struktureret og standardiseret form. Derfor har KL iværksat et fællesoffentligt projekt – Fælles Faglige Begreber. Projektet skal bygge bro mellem sagsbehandlerne og medarbejderne på de sociale tilbud.

SamfundsDesign har spurgt lederen af projektet, Gitte Duelund Jensen, der er programchef for digitale projekter på social- og ældreområdet i KL, om, hvordan hun ser dokumentationspraksis udvikle sig på det offentlige område i de kommende år.

Hvordan udvikler dokumentationspraksis og strategierne sig i de kommende år?
Grundlæggende handler det om, at vi skal dokumentere i en mere struktureret og standardiseret form. Vi skal i højere grad blive enige om et fælles sprog i vores dokumentationspraksis. Samtidig skal vi dokumentere på en måde, som gør det lettere at dele data, både med nære kolleger og med kolleger, der arbejder på andre områder end ens eget fagområde. Der skal kort sagt være nemmere og bedre adgang til de informationer, man vælger at dokumentere.

Hvordan spiller fx Fælles Sprog III og Voksenudredningsmetoden sammen med Fælles Faglige Begreber?
Fællessprog III på ældreområdet er det første projekt, hvor man fælleskommunalt har taget de nye måder at tænke dokumentation på ind. Her er der opbygget et standardiseret, klassificeret fælles sprog, som blandt andet bygger på ICF-klassifikationen, og som skal anvendes på både ældre- og sundhedsområdet.

VUM, Voksenudredningsmetoden, er jo en arbejdsmetode, en faglig metode, som ikke indeholder samme fælles faglige begreber – det vil sige et fælles sprog i en standardiseret og klassificeret form. Det er, hvad det nye projekt, Fælles Faglige Begreber, handler om. Fælleskommunalt skal vi i 2017 og 2018 have bygget et standardiseret, klassificeret fælles sprog på voksen-/socialområdet, som også bygger på de internationalt anderkendte ICF-standarder.

Hvorfor er det så vigtigt at standardisere og klassificere?
Det handler i virkeligheden bare om, at vi skal kunne forstå, hvad de andre siger. Vi skal kunne dokumentere den faglighed, som den enkelte medarbejder har, og de faglige metoder, som anvendes på de områder, vi nu engang arbejder på vedrørende en borger med mange forskellige indsatser, så vi i højere grad bliver i stand til at dele informationerne. Dokumentationen skal informere om indsatsen, som vi laver. Informationerne skal kunne både læses og forstås af andre end os selv.

Hvor vigtigt er en digital understøttelse af det arbejde?
Når vi arbejder med at standardisere og klassificere de data, som vi har, gør vi det også, fordi vi har et udbredt ønske om at blive bedre til at dele data. Hvis vi skal dele data på tværs – også på tværs af forskellige fagområder – er det fuldstændig evident, at det skal være digitalt understøttet. Det skal være understøttet i fagsystemer, som giver mening for den bruger, der sidder og dokumenterer i systemet. Men fagsystemer skal også bygge på samme logik, så systemerne faktisk er i stand til at udveksle data på tværs. Det kan man kun, hvis data er digitale.

Gevinster ved Fælles Faglige Begreber
Projektet skal danne grundlaget for at:

  • fastholde og udvikle optimale rammer for høj faglig kvalitet i den socialfaglige indsats.
  • understøtte et mere sammenhængende borgerforløb, ved at sikre at data genanvendes på tværs af myndighed og udfører.
  • grundlægge et fællesfagligt overblik over borgerens kontakt med kommunen og dermed understøtte den helhedsorienterede indsats.
  • skabe en større viden om effekten af indsatser på et individuelt og generelt niveau til gavn for indfrielse af borgernære mål i kommunerne.