22. november 2016

​Digital Kommune: Region Hovedstaden forlænger IT-kontrakt med Silkeborg Data

Med en simpel underskrift udnytter Region Hovedstaden det sidste options-år i kontrakten med Silkeborg Data. Dermed sikrer regionen sig blandt andet korrekte lønsedler til tiden for sine ca. 60.000 medarbejdere.

Regionalt skulderklap
Aftalen med Silkeborg Data til en værdi af godt kr. 40 mio. omfatter foruden regionens lønsystem også lønsumsstyring og opfølgning på ressourceforbrug. Vagtplanlægning og understøttelse af optimal ressourceudnyttelse på blandt andet regionens hospitaler er et andet meget centralt fokusområde i aftalen frem mod udgangen af 2019.

"Når Region Hovedstaden forlænger aftalen, er det naturligvis af stor betydning for os. Men ikke kun på grund af opgavens kompleksitet - kontraktforlængelsen er også vigtig, fordi vi dagligt arbejder benhårdt på at bevise, at vi er kommuner og regioners mest værdifulde samarbejdspartner ved at levere digitale services og løsninger, der bidrager til at styrke den offentlige velfærd", siger CEO, Johnny Iversen, Silkeborg Data:

"Aftalen er derfor en anerkendelse af, at vi leverer fagligt velfunderede løsninger, og det ser jeg som et gedigent skulderklap til vores dygtige medarbejdere, der motiverer og forpligtiger", siger CEO, Johnny Iversen, Silkeborg Data.

Kontrakten blev underskrevet af direktør Søren Hartz for Region Hovedstaden:

"Region Hovedstaden forlænger aftalen med Silkeborg Data på grund af markedssituationen, og fordi regionen er inde i en periode med en transformation af HR-området, som skal bringe regionen op i en anden liga med tidstro data og produktionsrettet vagtplanlægning i forbindelse med næste udbud",siger direktør Søren Hartz, Center for HR i Region Hovedstaden.

Oplæg til samarbejde
Kontrakten mellem Region Hovedstaden og Silkeborg Data blev underskrevet den 31. maj 2016. Men aftalen kommer ikke til at stå i en mappe på en støvet hylde:

"Aftalen med regionen er et kontant oplæg til en tæt dialog og samarbejde i de kommende år, hvor vi glæder os til arbejdet med at udvikle og understøtte regionens administrative opgaver", siger CEO, Johnny Iversen, Silkeborg Data.

Om EG
Silkeborg Data er en del af EG, udvikler og leverer digitale løsninger og services til en lang række danske kommuner og fire ud af fem danske regioner.

Silkeborg Data flytter ved årsskiftet hovedsædet fra Silkeborg i søhøjlandet til Aarhus. Hver måned håndterer virksomhedens ca. 150 ansatte blandt andet 400.000 lønsedler for 28 kommuner, fire regioner inklusiv Region Hovedstaden samt en lang række offentlige virksomheder og institutioner.

EG's position som en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder er bygget på en tæt relation til kunder, brancheviden og solide it-kompetencer.

Gennem dyb brancheindsigt og den årelange erfaring fra samarbejdet med blandt andet kommuner, regioner og en række private virksomheder, baserer EG sine løsninger på best practice-processer inden for brancher, hvor EG har en stærk markedsposition.

Yderligere info