22. november 2016

Digitalisering af administrationen af op mod 350.000 almene boliger

Et nyt strategisk partnerskab mellem en kreds af almene boligselskaber og it-virksomheden EG A/S har set dagens lys. Partnerskabet skal sikre bedre digitale løsninger for beboere og boligsøgende og understøtte den fortsatte digitalisering og effektivisering af boligselskabernes administration af almene boliger i Danmark.

De almene boligselskaber skal hurtigt kunne tilpasse sig ændret lovgivning, skærpet konkurrence og stigende krav til effektivisering af driften. Derfor er en række almene boligselskaber nu som noget helt nyt gået sammen i et strategisk partnerskab, som også omfatter it-virksomheden EG A/S.

EG Bolig skal være klar til fremtidens krav om digitalisering og effektivisering af administrationen af almene boliger i Danmark. Kodeordene er bedre digital kommunikation og flere selvbetjeningsmuligheder samt billigere og mere effektiv administration.

Adm. direktør i boligselskabet DAB, Niels Olsen, siger:
"Digitalisering og effektiv drift er i disse år temaer alle steder i samfundet og derfor også hos os i den almene boligsektor. Vores beboere og boligsøgende vil betjene sig selv 24/7 via boligselskabets hjemmesider, og de forventer, at vi driver vores virksomheder så effektivt som muligt. Derfor glæder jeg mig over, at boligselskaberne og EG A/S nu samarbejder og tager de næste skridt i udviklingen i fællesskab. Det er i sig selv langt mere effektivt, end at vi hver især udvikler vores egne løsninger."

Det er de fem almene boligselskaber Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sjælland, fsb, Civica og DAB, der tilsammen administrerer 140.000 almene boliger i hele Danmark, som nu er gået i front og er drivkraften i det nye partnerskab. Men partnerskabet vil være til gavn for alle de boligselskaber – store som små – der benytter EG Bolig i dag. EG Bolig kan nemlig tilpasses efter lokale forhold og den enkelte boligorganisations behov.

Bo Jørgensen, adm. direktør i Boligselskabet Sjælland, understreger, at den lokale tilpasning er et kardinalpunkt for samarbejdet i partnerskabet: ”Løsningerne skal være uafhængige og tilgængelige for alle, så alle boligselskaber i Danmark kan få både teknisk og økonomisk udbytte af den fælles udvikling”, siger han.

Også EG A/S har fokus på effektiv drift og digitalisering.

"Dette samarbejde giver os det bedste fra begge verdener: Vi bliver udfordret som it-leverandør, og vi kommer helt tæt på tendenserne i markedet, mens vi kan trække på vores erfaring med it-udvikling fra vores mange andre brancheløsninger. Desuden er vi meget enige i, at løsningerne skal være skalerbare og kunne anvendes af både store og mindre boligorganisationer", siger Jesper Andersen, divisionsdirektør i EG A/S. Han fortsætter:

2/3 af alle almene boliger administreres i dag i EG Bolig, og hos EG A/S ønsker vi fortsat at levere branchens bedste system til boligadministration. En af styrkerne ved det nye partnerskab er, at vi er så bredt repræsenteret i branchen, så jeg er sikker på, at vi vil kunne sætte nye standarder for effektivisering og digital selvbetjening i fremtiden."

Partnerskabet arbejder ud fra en fælles digitaliseringsstrategi og en konkret handlingsplan, som formulerer og prioriterer en samlet udvikling og digitalisering af de administrative processer og kommunikationsbehov, der er knyttet til en moderne ejendomsadministration.

For yderligere information

Jesper Andersen, divisionsdirektør EG A/S. Telefon 2085 9643

Niels Olsen, adm. direktør boligselskabet DAB. Telefon 2080 4080

Bo Jørgensen, adm. direktør Boligselskabet Sjælland: Telefon 46 30 47 40

Michael Demsitz, adm. direktør Boligkontoret Danmark: Telefon 40 41 84 59

Jens Pilholm, adm. direktør Civica. Telefon 61 20 83 51

Bjarne Larsson, adm. direktør fsb. Telefon 20 77 64 61