22. november 2016

Digital Kommune: Monopolbrud skæpper i kommunekasserne

I rapporten "De effektive kommuner - Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015" anslår KL's økonomiske sekretariat, at ibrugtagningen af Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) tilsammen giver kommunerne mulighed for at spare hver 25 % af de eksisterende udgifter til disse løsninger. Desuden kan kommunerne opnå væsentligt større besparelser ved øget automatisering og ændrede arbejdsgange.

Derfor er investeringer i it og digitalisering stadig en af de bedste måder til at skabe økonomisk råderum og innovation i kommunerne i en tid præget af besparelser og nedskæringer på den offentlige service.

EG først med monopolbrud

Bag udviklingen af Kommunernes Ydelsessystem står EG A/S, der vandt KOMBIT-udbuddet af løsningen, der skal understøtte kommunernes sagsbehandling lige fra ansøgning til udbetaling af forsørgelsesydelser og enkeltydelser på beskæftigelsesområdet samt behandling af administrationssager.

- Det fælles projekt Kommunernes Ydelsessystem har absolut potentialet til at blive en god støtte til os, der arbejder på området. Her i Københavns Kommune er vi begejstrede over initiativet og glæder os til at bidrage til udviklingen af den nye løsning, udtaler Margit Petersen, systemejer på KMD Aktiv og KMD Dagpenge, Københavns Kommune, til KOMBIT.

Netop det tætte samarbejde med kommunerne er afgørende for projektets succes, mener direktør Bo Haaber, EG:

Med den tætte dialog sikrer vi ikke blot større relevans for brugerne i den endelige løsning og derfor også større værdi for kommunerne. Vi minimerer også risiko i udviklingen, hvilket i sidste ende gør det lettere og dermed også billigere for os som leverandør at levere en bæredygtig løsning.

Hvis du vil vide mere

På EG Digital Kommune '15 den 25. og 31. august i henholdsvis Kolding og Roskilde har du lejlighed til at høre en række spændende cases fra den kommunale hverdag, deltage i en række fagsessions og se hands-on-præsentationer af løsninger, som bruges af forskellige kommuner, samt tale med kommunale eksperter og fagfolk fra hele landet. Her vil du også kunne høre mere om fx Kommunernes Ydelsessystem, og hvordan kommunernes potentiale for millionbesparelser kan realiseres.