22. november 2016

Digital Kommune: EG køber Team Online

EG køber Team Online, der er specialiseret i digitalisering af socialområdet. Team Online leverer it-løsninger til bosteder og kommunal sagsbehandling på området for handicappede og udsatte voksne (DHUV).

Med købet accelererer EG processen, hvor stadig flere kommuner opnår en mere effektiv sagsbehandling, og det sætter yderligere tryk på EG's faglighed inden for det kommunale område.

EG A/S har købt Team Online, der bl.a. driver Bosted Systemet og inCorp Portal til understøttelse af KOMBIT's udbudsnetværk for DHUV. Med købet af Odense-virksomheden udvider EG porteføljen af løsninger til kommuner yderligere, denne gang med en it-løsning specifikt målrettet bosteder til udsatte børn, handicappede og voksne borgere med særlige behov. EG har allerede samtlige danske kommuner som kunder og vil efter opkøbet levere løsninger til mere end 700 bosteder i Danmark.

EG's administrerende direktør Leif Vestergaard udtaler om opkøbet:
"Team Online har en dyb, faglig forståelse for de udfordringer, bosteder og sagsbehandlere har i hverdagen. Deres løsninger er hver dag med til at sikre effektiv sagsbehandling og begrænse fejl hos bostederne. Der foregår en regulær it-revolution inden for sagsbehandling, hvor stærke og velfungerende it-systemer kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og effektiv til gavn for både borgere og sagsbehandlere. Med købet styrkes vores i forvejen stærke position inden for udvikling og drift af it-systemer til det offentlige."

"Med valget af Team Online som leverandør af it-løsningen til DHUV-netværket har KOMBIT vist vejen for fremtidens offentlige it-systemer. 26 kommuner har allerede valgt Team Onlines inCorp-løsning til at drive DHUV, og erfaringerne er særdeles positive. Vi vil sætte yderligere fart på denne udvikling ved at udbrede Team Onlines løsninger. Det kommunale marked har brug for flere stærke aktører, og EG er en seriøs spiller, hvilket dette opkøb også understreger," slutter Leif Vestergaard.

Direktør Michael Sandal, Team Online, er glad for, at fremtiden for Team Online er hos EG:
"EG er den rigtige køber, fordi vi i Team Online nu får mulighederne for at deltage i den stadig stigende konsolidering af indkøb fra både kommuner, regioner og via de offentlige samleudbud. Jeg har vurderet, at vi sammen med EG kan tage virksomheden til næste niveau."

Voksenområdet stiller større krav til sagsbehandling

Team Online har opbygget en stærk position, bl.a. ved at understøtte voksenudredningsmetoden DHUV, der er rettet særskilt mod voksenområdet. Dette område har traditionelt været præget af komplekse sager, manglende overblik og udfordringer i kommunikationen mellem relevante parter, hvilket har skabt en stor administrativ byrde og risiko for fejl i sagsbehandlingen.

"Voksenområdet stiller ofte store krav til en flerstrenget sagsbehandling og til den enkelte medarbejder, der står for den socialfaglige indsats, uanset om det er kommunalt, regionalt eller i privat regi. Team Onlines løsninger minimerer fejl og sikrer mere tid til borgerne. Som en del af EG kan vi opnå endnu større effektivitet," udtaler Michael Sandal, administrerende direktør i Team Online.

EG ser en unik mulighed for at understøtte udbredelsen af DHUV og andre KOMBIT-projekter gennem opkøbet af Team Online.

"Der er et klart behov for konsolidering og udbredelse af gode erfaringer og løsninger i dette marked. Kommuner landet over er pressede på økonomien og frygter fejl i sagsbehandlingen. Vi kan sikre kvalitet og sikkerhed i sagsbehandlingen. Købet af Team Online sikrer endvidere, at vi kan drage erfaringer fra Team Onlines leverancer af DHUV i den kommende udbudsproces på Kommunernes Ydelsessystem og Sygedagpengesystem, hvor vi er prækvalificerede," siger Leif Vestergaard.

Grundlægger får ny rolle som forretningsudvikler

Med opkøbet får Team Onlines nuværende direktør og grundlægger, Michael Sandal, en ny rolle som direktør for forretningsudvikling hos EG Public. Hans primære rolle bliver at identificere områder, hvor løsningsporteføljen inden for offentlige ydelser kan styrkes yderligere. Udgangspunktet er fortsat dyb faglighed kombineret med en konstant ambition om smidig integration på tværs af EG's mange løsninger til kommuner og forvaltninger.

"Det bliver et nyt kapitel i min karriere. Livsværket er solgt og til den helt rette køber. Jeg glæder mig til at være med til at ny- og videreudvikle EG's portefølje til det offentlige og finde nye snitflader, så it-løsningerne kan frigive mere tid til borgerne og samtidigt sikre, at de mange lovkrav og tiltag bliver fulgt til punkt og prikke," udtaler Michael Sandal.

Efter opkøbet vil EG have mere end 1450 medarbejdere og være repræsenteret på 14 lokationer i Danmark. Team Online, som fortsætter under navnet EG Team Online, har 40 medarbejdere som alle fortsætter i EG.