SD Tjenestetid Udvidet modul

På SD Tjenestetid Udvidet modul går du i dybden med funktioner, som sikrer effektiv planlægning og udnyttelse af afdelingens ressourcer.

It-kurser

På uddannelsen lærer du

  • at arbejde effektivt med grundplanen, herunder brug af bemanding eller kapacitet til at få overblik over fremmødet, og brug af afspadseringsregnskabet til at få planlagt rullende afspadsering.
  • at arbejde effektivt med arbejdstidsplanen, herunder at følge op på om I overholder arbejdstidsaftaler gældende for eksempelvis overarbejde, inddraget fridøgn, m.m.
  • at synliggøre eksempelvis afdelingsmøder og andre aktiviteter i vagtplanen
  • at planlægge afspadsering, ferieafvikling og helligdage, så det afvikles rettidigt
  • at oprette forskellige specialopsætninger i grundplanen og arbejdstidsplanen
  • at udføre regeltjek i SD Tjenestetid, så overenskomst og arbejdstidsregler overholdes
  • at arbejde med kartotekskort, aktiviteter, specielle vagter, planstatus, log og registreringslister
  • at arbejde med kapacitet, kapacitetsgrundplan og minimumsbemanding
  • om grundlæggende sammenhæng til lønsystem og personaleweb, herunder aflæsning af saldi for afspadsering og ferie, godkendelser og efterreguleringer i forhold til løn.
  • om sammenhæng mellem SD Tjenestetid og andre SD produkter, eksempelvis MinTid.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, som gerne vil have et dybere kendskab til funktioner i SD Tjenestetid. Udvidet modul vil være relevant, hvad enten du arbejder med vagtplanlægning eller som superbruger.

 

Forudsætninger

Du skal være oprettet som bruger af SD Tjenestetid med adgang til egen organisation - også udenfor din arbejdsgivers netværk. Du har grundlæggende praktisk erfaring med SD Tjenestetid svarende til Grundmodulet.

Undervisningsform

Variation mellem oplæg og praktiske øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne data i SD Tjenestetid.

 

Pris

9.450 kr. (ekskl. moms)

Inkl. forplejning. Der er ikke overnatning ved 2 dages uddannelser.

 

Varighed

2 dages uddannelse fra kl. 9.00 - 15.00.

Der er morgenmadsbuffet i kantinen fra kl. 08.30 - 09.00.