LUDUS Valg af studieretning og skift af klasser

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af valg af studieretning for HHX-, HTX- og STX-elever samt den efterfølgende proces med flytning af elever.

courseparticipants

Beskrivelse:

  • Oprettelse af studieretningsvalg-proces.
  • Opgørelse af studieretningsvalg.
  • Tildeling af studieretning.
  • Skift hold og klasse.
  • Opret og tilpas klasser
  • Tilknyt studieretninger til hold

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med valg af studieretning og den efterfølgende flytning af elever.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af valg af studieretning for HHX-, HTX- og STX-elever samt den efterfølgende proces med flytning af elever.

 

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk