LUDUS Standpunktskarakterer for de gymnasiale uddannelser

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web

courseparticipants

Beskrivelse:
· Oprettelse af indtastningsperiode
· Signatur
· Indtastning af karakterer
· Kontrol af manglende indtastninger
· Overførsel af årskarakterer

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med opsætning af karaktergivningsterminer for HHX, HTX og STX.

Formål

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web.

Dato og tid

30. september 2021 kl. 10.00-11.00

Pris pr. deltager

300,00 kr. ekskl. moms