LUDUS Standpunktskarakterer for de gymnasiale uddannelser

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web

courseparticipants

Beskrivelse:
· Oprettelse af indtastningsperiode
· Signatur
· Indtastning af karakterer
· Kontrol af manglende indtastninger
· Overførsel af årskarakterer

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med opsætning af karaktergivningsterminer for HHX, HTX og STX.

Formål

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web.

 

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk