LUDUS Administration og indberetning af AUB på EUD

Online-seminar der giver forståelse for, hvordan der klargøres til indberetning af AUB i LUDUS Suite.

It-kurser

Målgruppe

Administrativt personale på EUD, der arbejder med indberetning til AUB.

Formål

At give deltagerne en forståelse af, hvordan der klargøres til indberetning af AUB i LUDUS Suite.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk