LUDUS Prøveafholdelse for udbydere af danskuddannelsen

Online-kursus der giver deltagerne indsigt i de muligheder, redskabet tilbyder

På kurset arbejder vi os gennem prøveafholdelsesforløbet fra start til slut, herunder:
• Opsætning af prøveafholdelsesredskabet.
• Klargøring af prøven.
• Tilmelding af prøvedeltagere.
- Individuelt og massetilmelding.
- Via blanket og via gøremål.
• Prøvegrupper og prøvenumre.
• Planlægning af skriftlige og mundtlige prøver.
• Registrering af resultater.
• Udskrifter, herunder bl.a. prøveprotokoller og beviser.
• Opfølgningsværktøjer.
• Lærerens muligheder i forhold til kursisternes prøver.
• Sms-tilkøb.

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, der arbejder med prøveafholdelse i forbindelse med danskuddannelsen.


Formål

At give deltagerne indsigt i de muligheder, redskabet tilbyder.