LUDUS Modultestredskabet til udbydere af danskuddannelsen

Online-kursus, der giver deltagerne indsigt i de muligheder modultestredskabet tilbyder fra en kursist er klar til test gennem planlægning, til testen er afsluttet.  

courseparticipants

På kurset arbejder vi os gennem modultestforløbet fra start til slut, herunder:
• Opsætning af modultestredskabet.
- Herunder, hvilke dele der er valgfrie.
• Klargøring af DU-kursister til test.
• Planlægning for DU-kursister.
• Registrering af modultestresultater.
• Videre forløb for DU-kursister.
• Modultestbeviser for DU-kursister.
• Opfølgningsværktøjer.
• Sms-tilkøb.

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, der arbejder med modultest i forbindelse med danskuddannelsen.


Formål

At give deltagerne indsigt i de muligheder modultestredskabet tilbyder fra en kursist er klar til test gennem planlægning, til
testen er afsluttet. 

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.