LUDUS Introduktion til LUDUS Suite for fuldtidsuddannelser

Online-kursus der introducerer deltagerne til LUDUS Suite, så arbejdsgangene i administrationen ved fuldtidsuddannelser kan effektiviseres.

CRM Samarbejde
  • Ansøgere til uddannelserne (via Optagelse.dk)
  • Klasse - Kursister - Uddannelse - Kursisttyper
  • Fag - Hold (stamhold/valghold) - undervisningsmoduler - lærere
  • Lærere med kompetencer
  • Tilmeld kursister til hold/undervisningsmoduler
  • Grundlag for aktivitetsberegning - Skole-/Tælleperioder

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Administrative medarbejdere, der arbejder med HHX, HTX, STX, STK eller 2HF.


Formål

At introducere deltagerne til LUDUS Suite, så arbejdsgangene i adminsitrationen ved fuldtidsuddannelser kan effektiviseres.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk