LUDUS Holdoprettelse for HHX, HTX, STX og 2HF

Online-seminar, hvor du får overblik over arbejdsprocesserne ved holdoprettelse og tilmelding af elever til disse.

Kursus hos EG

På seminaret kommer vi bl.a. omkring:

  • Oprettelse af stamhold med undervisningsmoduler
  • Oprettelse af valghold med undervisningsmoduler
  • Tilmelding af elever til undervisningsmoduler
  • Eftertilmelding af enkelte elever
  • Oprettelse af hold til individuel pulje og tilmelding af elever til disse
  • Kort orientering om arbejdsprocesserne ved oprykning til næste skoleår

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

 

Målgruppe

Administrative brugere, der skal arbejde med oprettelse af hold og undervisningsmoduler til HHX, HTX, STX og 2HF samt tilmelde elever til disse.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne ved holdoprettelse og tilmelding af elever til disse.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.