LUDUS Finansiering for udbydere af danskuddannelsen

Online-kursus der giver deltagerne indblik i de forskellige ansøgningsmuligheder, henvisningshåndteringen samt dannelsen af betalingstilsagn inklusiv gennemgang af opfølgningsværktøjer.

It-kurser

Vi gennemgår finansieringsprocessen og det samlede udvalg af systemfaciliteter, der understøtter denne – fra oprettelse og afsendelse af ansøgninger til modtagelse af henvisninger og dannelse af betalingstilsagn.

I løbet af kurset arbejder vi med menuerne Kursistadm, Ansøgninger (DU), Betalingstilsagn (DU) og Koder (Betalingstakstkataloget).

Efter præsentationen af emnerne får deltagerne mulighed for at arbejde på skolens egen kopi af LUDUS-databasen.

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere, der arbejder med ansøgninger, henvisninger og/eller betalingstilsagn, og som har kendskab til de grundlæggende funktioner i LUDUS Web.


Formål

At give deltagerne indblik i de forskellige ansøgningsmuligheder, henvisningshåndteringen samt dannelsen af betalingstilsagn inklusiv gennemgang af opfølgningsværktøjer.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.