LUDUS Finansiering for udbydere af danskuddannelsen

Online-kursus der giver deltagerne indblik i de forskellige ansøgningsmuligheder, henvisningshåndteringen samt dannelsen af betalingstilsagn inklusiv gennemgang af opfølgningsværktøjer

It-kurser

Vi gennemgår finansieringsprocessen og det samlede udvalg af systemfaciliteter, der understøtter denne - fra oprettelse og afsendelse af ansøgninger til modtagelse af henvisninger og dannelse af betalingstilsagn.

I løbet af kurset arbejder vi med menuerne Kursistadm, Ansøgninger (DU), Betalingstilsagn (DU) og Koder (Betalingstakstkataloget).

Diverse spørgsmål afklares i fællesskab, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere, der arbejder med ansøgninger, henvisninger og/eller betalingstilsagn, og som har kendskab til de grundlæggende funktioner i LUDUS Web.


Formål

At give deltagerne indblik i de forskellige ansøgningsmuligheder, henvisningshåndteringen samt dannelsen af betalingstilsagn inklusiv gennemgang af opfølgningsværktøjer.

Dato og tid

10. marts 2021 kl. 10.00-16.00

Pris pr. deltager

1.800,00 kr. ekskl. moms