LUDUS Eksamensplanlægning for HHX, HTX og STX

Online-kursus der giver deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite.

courseparticipants

På kurset bliver deltagerne klar til at varetage:

  • Forberedelse af eksamensplan.
  • Planlægning af den skriftlige eksamen.
  • Planlægning af de flerfaglige prøver.
  • Planlægning af den mundtlige eksamen.
    • Prøvefagsudtræk.
  • Arbejdet med lærerfriholdelse.
  • Kommunikation med XPRS.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, som arbejder med planlægning af eksamen for HHX, HTX og STX.


Formål

At give deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite.

Forudsætning

Samtlige eksamenskontroller er gennemførte, og data er rettet.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.