LUDUS Eksamensplanlægning EUX

Online-kursus der giver deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite

Kursus hos EG

På kurset bliver deltagerne klar til at varetage:

  • Forberedelse af eksamensplan.
  • Planlægning af den skriftlige eksamen.
  • Planlægning af de flerfaglige prøver.
  • Planlægning af den mundtlige eksamen.
    • Prøvefagsudtræk.
  • Arbejdet med lærerfriholdelse.
  • Kommunikation med XPRS.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, som arbejder med planlægning af eksamen for EUX.


Formål

At give deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.