LUDUS Eksamenskontroller og planlægning for HHX, HTX og STX

Online-seminar der giver deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen

courseparticipants

På seminaret vil vi bl.a. komme omkring:

 • Diverse kontroller for at sikre bedst muligt datagrundlag til planlægning af eksamen.
 • Kommunikation med XPRS.
 • Den lokale eksamensperiode.
 • Eksamensmodulrestriktioner. 
 • Eksamensplanlægning, kort orientering om arbejdsprocesserne ved planlægning af:
              -   Skriftlige eksamensmoduler.
              -   Flerfaglige prøver.
              -   Mundtlige eksamensmoduler.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, som arbejder med eksamenskontroller og planlægning for HHX, HTX og STX.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med kontrol af datagrundlag og planlægning af eksamen.

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk