LUDUS Eksamensforberedelse for EUX og ÅU for gymnasiale fag

Online-kursus, hvor du får overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af EUX-elever i LUDUS Kerne, så de kan indberettes til XPRS og efterfølgende indgå i en eksamensplanlægning.

courseparticipants

Indholdet er blandt andet:
• Oprettelse af EUX/ÅU-eksamensmoduler i LUDUS Kerne
• Oprettelse af EUX/ÅU-elever i LUDUS Kerne
• Kommunikation med XPRS.
• Den lokale eksamensperiode.
• Eksamensplanlægning, kort orientering om arbejdsprocesserne ved planlægning af:
  - Skriftlige eksamensmoduler.
  - Flerfaglige prøver.
  - Mundtlige eksamensmoduler.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, som arbejder med eksamensplanlægning for EUX- og ÅU-elever i LUDUS Suite.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af EUX- og ÅU-elever (gymnasiale fag) i LUDUS Kerne, så de kan indberettes til XPRS og efterfølgende indgå i en eksamensplanlægning.

Dato og tid

9. september 2021 kl. 10.00-11.30

Pris pr. deltager

450,00 kr. ekskl. moms