LUDUS Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen for HHX, HTX, STX og EUX

Online-seminar der giver deltagerne overblik over arbejdsprocesserne fra indsendelse af prøveplaner til offentliggørelse af eksamen

På seminaret kommer vi bl.a. omkring:
• Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og skriftlig eksamen.
• Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver.

Det videre arbejde med eksamensplanen:
• Frigivelse af eksamensdage på eksamensmodulet.
• Frigivelse af kursisters mundtlige eksamensdage.
• Tildeling af eksamenstider på kursister.
• Tildeling af lokaler på eksamensmoduler.
• Udskiftning af censorer.
• Opsætning og anvendelse af censorlogin
• Offentliggørelse af eksamensplaner.
• Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

Målgruppe

Brugere, som arbejder med frigivelse af eksamensplaner, censorudmeldinger fra XPRS samt detailplanlægning af eksamen for HHX, HTX, STX og EUX.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne fra indsendelse af prøveplaner til offentliggørelse af eksamen

Generel info

Der er mulighed for, at kurset kan afvikles som et firmakursus, hvor vi målretter det til jeres behov.

Hvis I ønsker dette, er I velkommen til at kontakte os på 7260 1080 eller via mail kursus@eg.dk.