LUDUS Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen for 2HF, HFe, GSK, HHX, HTX, STX, ÅU og EUX

Online-seminar der giver deltagerne overblik over arbejdsprocesserne fra indsendelse af prøveplaner til offentliggørelse af eksamen

Beskrivelse:

På seminaret kommer vi bl.a. omkring:
• Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og skriftlig eksamen.
• Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver.

Det videre arbejde med eksamensplanen:
• Frigivelse af eksamensdage på eksamensmodulet.
• Frigivelse af kursisters mundtlige eksamensdage.
• Tildeling af eksamenstider på kursister.
• Tildeling af lokaler på eksamensmoduler.
• Udskiftning af censorer.
• Offentliggørelse af eksamensplaner.
• Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling.

 

Målgruppe

Brugere, som arbejder med frigivelse af eksamensplaner, censorudmeldinger fra XPRS samt detailplanlægning af eksamen for 2HF, HFe, GSK, HHX, HTX, STX, ÅU og EUX.

Formål

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne fra indsendelse af prøveplaner til offentliggørelse af eksamen