EG Optima Medarbejder

Udvidelse af brugen af Optima Medarbejder incl. optimering af behovet.

It-kurser

Nedenstående overblik er et forslag til hvorledes I kan komme i gang med at udnytte flere af Optima Medarbejders funktionaliteter. Når medarbejdere skal anvende Optima Medarbejder til at ønske vagter og/eller fravær, så gøres dette med udgangspunkt i det opsatte behov, og derfor er overvejelser i forhold til behovet også en del af konsulentdagen. I kan vælge selv at forestå introen for medarbejderne.

Målgruppe og formål:

Systemadministratorer/superbrugere som skal have viden og forståelse for mulighederne i Optima Medarbejder i forhold til stillingtagen til, hvad der ønskes benyttet hos kunden

Gennemgang af Optima Medarbejder, opsætning, mulige brugerroller og metoder.
God tid til spørgsmål.

Varighed:

2 timer.

Undervisningslokalet skal have storskærm med HDMI-adgang og der skal være internetadgang via gæstenet.

Kontakt kursus@eg.dk, hvis I ønsker et forløb med udvidelse af brugen af Optima Medarbejder incl. optimering af behovet.

Undervisning for planlæggere/ledere

Målgruppe og formål:

Planlæggere/ledere, som ønsker at give flere rettigheder til medarbejderne end nuværende. Behovet genbesøges mhp om det er opsat optimalt.

Max 12 deltagere

Sammensætning af hold bør være i forhold til ens 'områder'.

Varighed:

Konsulenten kommer til jer og 1 konsulentdag fra kl. 9.00 - 15.00.

Undervisningslokalet skal have storskærm med HDMI-adgang og der skal være internetadgang via gæstenet.

Intro for medarbejdere

Målgruppe og formål:

Gennemgang af brugerfladen i Optima Medarbejder

Sammensætning af hold bør være i forhold til samme valg af brugerrolle til Optima Medarbejder/rettigheder.

Varighed:

Online-undervisning af 1 times varighed per seance.

Ved fysisk fremmøde: 1 konsulentdag fra kl. 9.00 - 15.00, hvor der kan afvikles 5 seancer med gennemgang af Optima Medarbejder, med god tid til spørgsmål.

Undervisningslokalet skal have storskærm med HDMI-adgang og der skal være internetadgang via gæstenet.