Kursus

EG Clinea Tips & Tricks

Vil du lære dit lægesystem bedre at kende?
Er der nogle ting i dit lægesystem, som du har problemer med eller er i tvivl om?
Så tilmeld dig Tips & Tricks-kurset for EG Clinea.

Tips & Tricks-kurserne foregår i en uformel atmosfære, er gratis og foregår i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 20.00 på vores lokationer i Ballerup og Kolding.
Der vil under kurset blive serveret sandwiches, og der vil være kaffe og te.
I forbindelse med tilmelding kan du evt. skrive et par linjer om de ting, du ønsker gennemgået i forbindelse med kurset. Der bliver også rig mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med kurset.

Da vi gerne vil have, at flest mulige klinikker kan deltage, kan der maksimalt tilmeldes 2 personer pr. praksis.
Kurset er gratis og varer 3 timer