EG CapLegal - nye brugere Afregning og fakturering

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på advokatkontorer, der håndterer afregning og fakturering af sager.

It-kurser

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver gennemgås og vises af konsulenten.

• Oprettelse af afregningskladde, herunder salærforslag
• Oprettelse af fakturaudkast
• Salærfordeling
• Oprettelse af kreditnota

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på advokatkontorer, der håndterer afregning og fakturering af sager.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemført EG CapLegal Basis.