Brandsoft Kirkeregnskab 2

Kursets formål er at lære dig de daglige funktioner til debitorstyring og fakturering. Desuden vises kort funktioner til elektronisk bilagsscanning. Kurset henvender sig til kasserere/regnskabsførere med kendskab til regnskab.

It-kurser

Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab WEB bl.a. med:

  • Debitorstyring, herunder anvendelse af rente-/rykkerprocedurer
  • Debitorindbetalinger og manuel/automatisk udligning af poster
  • Almindelig fakturering
  • Overførsel af fakturadata til PBS
  • Indlæsning og bogføring af indbetalinger fra banken.

Program

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

12.00 Frokost

15.00 Tak for i dag

Forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt deltagelse i kurset Regnskab 1 eller tilsvarende kendskab.