Brandsoft Kirkegårdssystem 3

 

Kursets formål er at lære dig de forskellige afregningsmetoder vedr. fakturering, tilbud og ordresystem. Altså en gennemgang af hvilke forskellige processer der kan anvendes til udskrivning af fakturaer og registrering af udført arbejde på kirkegården.

 

It-kurser

Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem bl.a. med:

  • Forud- eller bagudfakturering
  • Tilbudssystemet
  • Ordresystemet
  • Overførsel til udført arbejde på legat eller ub

Program

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

12.00 Frokost

15.00 Tak for i dag

Målgruppe

Kurset henvender sig til kirkegårdspersonale, som ønsker at få viden om andre metoder til fakturering og administration af udført arbejde på kirkegården.

Forudsætninger

Programmet Brandsoft Kirkegårdssystem anvendes.


Kurset forudsætter indgående kendskab til kirkegårdens processer, og du må gerne have anvendt systemet i flere år.

Der vil blive benyttet kursus-pc'er, og kurset vil foregå i kursusdata. Vi vil derfor ikke være i berøring med jeres egne kirkegårdsdata.