Brandsoft Kirkegårdssystem 2

Kursets formål er at lære dig at foretage daglig fakturering samt årlig fakturering på baggrund af registrerede aftaler – herunder ajourføring af varepriser. Desuden gennemgås procedurer til nulstilling/sletning/omdøbning af gravsteder. Kurset henvender sig til kirkegårdspersonale med daglige administrative opgaver

It-kurser

 Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med:

  • Udskrift og brug af arbejdslister
  • Almindelig fakturering til bedemænd m.m.
  • Afregning af årlige aftaler (årsfakturering)
  • Vedligeholdelse af priser på varer / prisopdatering ift. GIAS-priser
  • Sletning/omdøbning af gravsteder'
  • Flytning af begravede fra et gravsted til et andet
  • Nulstilling og gensalg af gravsteder
  • Fornyelse af gravsteder
  • Avanceret søgning, filtersystem og sortering.

Forudsætninger

Programmet Brandsoft Kirkegårdssystem til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt deltagelse i kurset Kirkegårdssystem 1 eller tilsvarende kendskab.

Der vil blive benyttet kursus-pc´er og kurset vil foregå i kursusdata. Vi vil derfor ikke være i berøring med jeres egne kirkegårdsdata.