Brandsoft Kirkegårdssystem 1 (begynder)

Kursets formål er at lære dig at oprette gravsteder med de grundlæggende oplysninger om begravede, debitorer, aftaler og legater/GIAS, herunder simpel søgning i gravsteder. Kurset henvender sig til kirkegårdspersonale med daglige administrative opgaver.

It-kurser

Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem bl.a. med:

 • Oprettelse af stamoplysninger om kirkegården
 • Opbygning/implementering af nummersystem til gravsteder
 • Brug og oprettelse af afdeling
 • Stamoplysninger om debitor og opsætning af debitor
 • Registrering af gravsteder med afdøde og pårørende
 • Stamoplysninger om varer og opsætning af varer
 • Oprettelse af arbejdslister og tilknytning til varer
 • Registrering af aftaler om gravsteder
 • Oprettelse af legataftaler og tilknytning til aftaler
 • Opsætning og brug af GIAS
 • Simple søgninger i gravstedskartoteket.

Forudsætninger

Programmet Brandsoft Kirkegårdssystem anvendes.

Kurset forudsætter kendskab til kirkegårdens opbygning samt kendskab til Windows på brugerniveau.

Der vil blive benyttet kursus-pc´er, og kurset vil foregå i kursusdata. Vi vil derfor ikke være i berøring med jeres egne kirkegårdsdata.