Brandsoft Formidling af regnskabet

Kursets formål er at vise dig udskriftsmuligheder og rutiner for regnskabsaflæggelse/-rapportering over for menighedsråd og Provsti. Kurset henvender sig til daglige brugere (kasserere/regnskabsførere) af Brandsoft Kirkeregnskab.

It-kurser hos EG

Under hele kurset arbejder du med dine egne data. Du skal medbringe de nødvendige adgangskoder til regnskabsprogrammet på kirkeportal.dk samt økonomiportalen skema.brandsoft.dk.

Vi starter med at gennemgå opbygningen af kvartalsrapporten samt interne udskrifter til regnskabsaflæggelse, opbygningen af disse og tilpasningsmulighederne. Herefter gennemgås aflevering af kvartalsrapporten.

Vi ser på, hvilke udskrifter der giver menighedsrådet det bedste overblik over sognets økonomi.

Vi gennemgår brug af dimensioner (formål, projekt og sted) i bogføringen, hvordan du kan udnytte dem i budgetlægningen samt rapportering og mulighederne for dimensionsopdeling i udskrifterne.

Vi ser på mulighederne for tilpasning af og evt. oprydning i arts- og formålskontoplanen. Nogle artskonti kan måske med fordel spærres for bogføring, ligesom underformålskonti kan slettes eller omdøbes.

Den nye snitflade til indlæsning af bogføringsbilag fra FLØS, som blev introduceret i februar 2012, vises. Den giver mulighed for mere detaljeret kontering af lønnen.

Der vises et eksempel på brug af scannermodul i sammenhæng med fx et eksternt bogføringsbureau.

Vi undersøger, om der er fejl i vores regnskabsposteringer, og vi gennemgår værktøjer til at lede efter mulige konteringsfejl, fx i primoposteringerne, anvendelse af formålskonti fra driftskonti på anlægskonti samt anvendelse af formålskonti fra anlægskonti på driftskonti.

Forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau og deltagelse i kurset Regnskab 1 eller tilsvarende viden.