Brandsoft Årsbudget

Kursets formål er at lære dig procedurer og rutiner til udarbejdelse af budgettet for det kommende år, herunder udfærdigelse af årsbudgetskemaet.

It-kurser hos EG

Bemærk, at dette kursus kun afholdes i februar/marts – lige omkring udsendelse af den nye programversion, så du kan nå at opbygge budgettet og årsbudgetskemaet for det kommende år.

Kursets formål er at lære dig procedurer og rutiner til udarbejdelse af budgettet for det kommende år, herunder udfærdigelse af årsbudgetskemaet.

Under hele kurset arbejder du med dine egne data. Du skal medbringe de nødvendige adgangskoder til regnskabsprogrammet på kirkeportal.dk samt økonomiportalen skema.brandsoft.dk.

Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab til WEB bl.a. med:

  • Oprettelse af budget - herunder indtastning og kopiering af budgettal
  • Udskrift af budget
  • Automatisk overførsel af tal til Økonomiportalens budgetskema
  • Aflevering af budget.

Program

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

12.00 Frokost

15.00 Tak for i dag

Målgruppe

Kurset henvender sig til kasserere eller regnskabsførere med kendskab til kirkeregnskab.

Forudsætninger

Brandsoft kirkeregnskab til Windows Web anvendes.

Kurset forudsætter

  • Du er daglig bruger af Brandsoft Kirkeregnskab
  • Du har kendskab til Windows på brugerniveau
  • Du har kendskab til Kirkeministeriets til enhver tid gældende regnskabsinstruks for Folkekirkens lokale kasser og procedurer for bogføring, budget og regnskab.