Årsafstemning af e-Indkomst (kundespecifikt)

Lettere afstemning mellem SD Datawarehouse og e-Indkomst.

Undervisningen er målrettet dig, der skal udarbejde årsafstemningen for jeres organisation op mod e-Indkomst.

På kurset lærer du at:

• trække data ud fra e-Indkomst til Excel.
• danne udtræk i SD Datawarehouse til Excel.
• sammenkøre de 2 ark i Excel, så du får vist, hvilke medarbejdere, der er differencer på mellem SD Datawarehouse og e-Indkomst.

Målgruppe
Kurset henvender sig mest til dig, som arbejder med afstemningsopgaver. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Excel.

Forudsætninger
Du skal have adgang til SD Datawarehouse – Lønanalyse inden kurset, da det er dine egne data, vi arbejder med på kurset. Derudover skal du have adgang til e-Indkomst.

Undervisningsform

Undervisningen foregår hos dig. Hvis der er behov for flere deltagere, aftaler vi det nærmere.

Vi kigger på det faktuelt bogførte i SD Datawarehouse og det registrerede i e-Indkomst, og deraf udstiller vi, hvilke medarbejdere der er differencer på, fx på grund af periodisering.

Du skal selv danne rapporter og lave udtræk samt bearbejde data i Excel.

Varighed

Vi tilbyder følgende forskellige muligheder:
1. Konsulenten udarbejder årsafstemningen af e-Indkomst for jer (konsulenten løser opgaven for jer - I sender data fra Excel til konsulenten).
Pris = min. 1 konsulentdag (afhængig af organisationens størrelse og antallet af SE-numre, som afstemningen skal udarbejdes for).

Bemærk: Der kan være enkelte medarbejdere, hvor I efterfølgende selv skal rette/gennemgå, hvad differencen består af.

2. Undervisning i arbejdsgang, så I selv er i stand til at afstemme månedligt, kvartalsvist og årligt (herunder arbejdsgang for at fremsøge, hvad differencen består af på personniveau).
Pris = 1/2 konsulentdag + transporttid.

Kontakt os for mere information på tinsc@sd.dk.