Årsafstemning af e-Indkomst (kundespecifikt)

Lettere afstemning mellem SD Datawarehouse og e-Indkomst.
Undervisningen er målrettet dig, der, med SD Datawarehouse som værktøj, skal udarbejde årsafstemningen for jeres organisation op mod e-Indkomst.

På uddannelsen lærer du at

• trække data ud fra e-Indkomst til Excel.
• danne udtræk i SD Datawarehouse til Excel.
• sammenkøre de 2 ark i Excel så du får vist, hvilke medarbejdere der er differencer på mellem SD Datawarehouse og e-Indkomst.

Målgruppe
Undervisningen er målrettet dig, der, med SD Datawarehouse som værktøj, skal udarbejde årsafstemningen for jeres organisation op mod e-Indkomst.

Forudsætninger
Du skal have adgang til SD Datawarehouse - Lønanalyse, da det er dine egne data, vi arbejder med. Derudover skal du have adgang til e-Indkomst. Du skal have dannet udtrækket fra e-Indkomst dagen før kurset, så det er klar til brug.
Husk også din adgangskode til SD, hvis du er vant til at bruge single sign on.

Undervisningsform
Undervisningen foregår hos dig, og vi kan aftale, om din organisation har behov for flere deltagere.
Vi kigger på det faktuelt bogførte i SD Datawarehouse og det registrerede i e-Indkomst, og deraf definerer vi, hvilke medarbejdere der er differencer på, fx på grund af periodisering.
Du skal selv danne rapporter og lave udtræk, samt bearbejde data i Excel.

Varighed

Vi tilbyder følgende forskellige muligheder:

1. Undervisning i arbejdsgang, så I selv er i stand til at afstemme månedligt, kvartalsvist og årligt (herunder arbejdsgang for at fremsøge, hvad differencen består af på personniveau).
Pris = 1/2 konsulentdag + transporttid.

2. Konsulenten udarbejder årsafstemningen af e-Indkomst for jer (konsulenten løser opgaven for jer - I sender data fra Excel til konsulenten).
Pris = min. 1 konsulentdag (afhængig af organisationens størrelse og antallet af SE-numre, som afstemningen skal udarbejdes for).
Bemærk: Der kan være være enkelte medarbejdere, hvor I efterfølgende selv skal rette/gennemgå, hvad differencen består af.

Kontakt os for mere information på tinad@sd.dk.