EG AdvoPro - nye brugere til Dødsbomodul

Kurset henvender sig til medarbejdere på advokatkontorer, hvis arbejdsområde er behandling af dødsboer.

It-kurser

Kurset er tilrettelagt således, at de enkelte funktioner i de relevante opgaver først gennemgås og vises af instruktøren, hvorefter kursisten selv løser opgaven. Kursusmaterialet indeholder fremgangsmåden for alle funktioner, der gennemgås på kurset. Kursusmaterialet kan benyttes som opslagsværk på den hjemlige arbejdsplads.

 • Registrering af afdødes data samt eventuel ægtefælle
 • Registrering af diverse personer, herunder boets behandler, banker, forsikringer, boets kontaktpersoner m.m.
 • Registrering af arvinger
 • Registrering af diverse frister, fx proklama, åbningsstatus m.m.
 • Registrering af boets aktiver og passiver
 • Registrering af manuelle udlodninger
 • Registrering af dødsboposter samt tilknytning af bogholderiposter til brug for bl.a. boopgørelsen
 • Tilretning, fletning og udskrivning af diverse dødsboblanketter, fx diverse anmodningsblanketter, åbningsstatus, boopgørelse (automatisk udlodning) mv.
 • Registrering af diverse tekster til brug for eksempelvis boopgørelsens behandling, skatteforhold mv.
 • Gennemgang af boets historik
 • Udskrift af opfølgningsliste med diverse frister
 • Onlinehjælp.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere på advokatkontorer, hvis arbejdsområde er behandling af dødsboer.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemført EG's grundkursus i AdvoPro samt har kendskab til dødsbobehandling. Det er en fordel, hvis deltagerne også har gennemført EG's fletkursus.