Automatisk disponering - Opsætning

Efter dette e-learningskursus er du i stand til at lave leverandør- og vareopsætning. Her kan du lade robotten regne ud, hvad dit minimum- og maksimumlager skal være, eller du kan selv bestemme min/max på givne varer.

Der er mange muligheder, og du kommer til at kende dem alle!

▼ Scroll ned, læs mere og tilmeld dig ▼

AdvoPro Grundkursus e-learning

Efter gennemført kursus, har du styr på:

 • Forudsætninger for optimering af automatisk disponering
 • Arbejdet med de forskellige muligheder for disponeringer
  • Forskellige former for disponeringskoder og udregningsmetoder
  • Manuel påsætning af minimums- og maksimumslager
 • Differentiering på leverandør- og varegruppeniveau
 • Differentiering på specifikke varer fx sæsonvarer
 • Differentiering på bestillingshyppighed
 • Opsætning af vareoplysninger til automatisk disponering
 • Hvordan leveringstid, sikkerhedstid m.m. påvirker disponeringsforslag
 • At få disponeringsforslaget til at køre i robotten på bestemte dage og tidspunkter til bestemte indkøbere/disponenter
 • Styr på forskellige systemmæssige opsætningsparametre til robotten samt bearbejdelse af disponeringsforslag
 • Håndtering af nye varer uden historik

Kursusindhold (e-learning)

 • 6 videoer
  • 5 videoer med introduktion og opsætning af automatisk disponering
  • 1 video til oprettelse af robotkørsel
 • Manual til opsætningen (PDF-dokument)
 • Quiz til tjek af læring

 

Pris pr. person:

kr. 3.450,00 ekskl. moms