Kurser og arrangementer

EG afholder jævnligt kurser, webinarer, seminarer, konferencer, workshops og andre begivenheder. Her kan du se, hvad der sker, og tilmelde dig de arrangementer, du finder interessante.
It-kurser hos EG

28 kurser

LUDUS Brug af EDUP til udlån, deling og flytning (ikke skolehjem) på EUD

Kursus

Online-seminar for administrativt personale på EUD, der arbejder med udlån, deling og flytning af elever i menupunktet ‘EDUP’.

Online-seminar

LUDUS Grundlæggende administration af IDV

Kursus

Online-seminar, hvor du får en grundlæggende introduktion.

Online-seminar

LUDUS Valg af studieretning og skift af klasser

Kursus

At give deltagerne overblik over arbejdsprocesserne i forbindelse med oprettelse af valg af studieretning for HHX-, HTX- og STX-elever samt den efterfølgende proces med flytning af elever.

Online-seminar

LUDUS Prøveafholdelse for udbydere af danskuddannelsen

Kursus

Online-kursus der giver deltagerne indsigt i de muligheder, redskabet tilbyder

Online-kursus

LUDUS Standpunktskarakterer for de gymnasiale uddannelser

Kursus

At give deltagerne introduktion til opsætning af indtastningsperioder for standpunktskarakterer til HHX, HTX og STX, så lærerne kan indtaste karaktererne i LUDUS Web

Online-seminar

LUDUS Indberetning af AMU til datavarehuset

Kursus

Online-seminar, hvor du lærer at forstå hvad og hvordan der indberettes til datavarehuset for AMU.

Online-seminar

LUDUS Eksamensplanlægning for 2HF, HFe og GSK, HHX, HTX, og STX

Kursus

Online-kursus der giver deltagerne kendskab til eksamensplanlægningsværktøjerne og gøre dem i stand til at lave en eksamensplan i LUDUS Suite

Online-kursus

LUDUS Indberetning til praktiksystemer på EUD

Kursus

Online-seminar hvor du lærer at forstå, hvad og hvordan der indberettes til de tre praktiksystemer – EASY-P, Elevplan og Praktikpladsen.

Online-seminar

LUDUS Administration og indberetning af AUB på EUD

Kursus

Online-seminar der giver introduktion til indberetning af skoleophold til AUB.

Online-seminar

Der er flere kurser...