Kundereference

Tømrermester Bjarne Svenstrup

It-værktøjer tjener sig selv hjem mange gange.

Tømrermester Bjarne Svenstrup

Tømrermester Bjarne Svenstrup

De penge, Webtid-løsningen koster, er meget hurtigt tjent ind igen. Tømrermester Bjarne Svenstrup

 Tømrermester Bjarne Svenstrup ApS i Hørning er på to år gået fra manuel til næsten 100 procent digital administration. Det har frigivet mindst seks timer per uge, hvor han i stedet kan tjene penge ude hos kunderne.

 

Tid sparet ved tastaturet giver mere tid ude hos kunderne. "Jeg tager stort set alle de it-værktøjer til mig, jeg kan komme i nærheden af. Det kan aldrig betale sig andet alene af den grund, at jeg skal bruge mindre tid på administration og derved kan tjene penge til firmaet på opgaver ude hos kunderne", fortæller Bjarne Svenstrup, der overtog virksomheden efter sin far Jørn Svenstrup, som gik på pension i 2010. Bjarne Svenstrup gør brug af brancheløsningen Visual Administration Online og tillægsløsningerne Lønservice og Webtid.

 

"Senest har jeg investeret i Webtid fra EG, og jeg anbefaler alle håndværkerkolleger, jeg møder, at gøre det samme. De penge, løsningen koster, er meget hurtigt tjent ind igen. For eksempel brugte jeg tidligere flere timer hver fjortende dag på at gennemgå lønregnskabet for firmaets fire svende. Det har jeg i dag overladt til EG's Lønservice, og det tager mig cirka fem minutter at godkende løndataene i Visual, fordi alle tidsregistreringerne kommer ind elektronisk via Webtid-løsningen", fortæller han.

 

Tid, penge og service
Men tid er ikke den eneste fordel, Bjarne Svenstrup høster af den digitale administration: ”Vi får flere materialer med på fakturaerne, fordi registreringen er mere præcis og korrekt, og vi sender fakturaer ud hurtigere, fordi hele processen bare er så meget lettere og hurtigere end tidligere. Det betyder, at både regnskabsresultat og kassekredit ser bedre ud i dag end tidligere”, fortæller han og tilføjer: "Det er nemmere at følge med i forfaldne fakturaer og følge op på dem, revisorregningen er mindst blevet halveret, efter at jeg kan levere bogføringen elektronisk, og både jeg og svendene får mere tid til at servicere kunderne". Seks sekunders svartid Bjarne Svenstrup er gået fra ren papirbaseret administration til i dag at bruge it til stort set al administrationen. "Det har krævet lidt indsats fra min side at lære at bruge den nye it, men jeg har fået god hjælp af EG’s konsulenter, som ved præcis, hvordan der skal undervises. Jeg har også gjort god brug af EG Lønservices hotline, som har en svartid på maksimalt seks sekunder; det er en stor hjælp", fortæller han.

 

Læs mere om tids- og materaleregistrering.

Læs også - Henrik Lund Lauridsen.

Læs også - Murermestrene Thomas Hans.