Kundereference

Struer Kommune

Digitale vielsesindberetninger i Struer Kommune – "det er bare blevet så meget nemmere".

Digitale vielsesindberetninger i Struer Kommune

Struer Kommune – EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse

Efter implementeringen er det blevet meget hurtigere og nemmere at oprette vielsessager. Pia Bach, sekretariatsmedarbejder.

 

Ønsket om et nyt systemkoncept, der kunne håndtere både interne og borgerrettede blanketter, fik Struer Kommune til at åbne for integrationen mellem selvbetjeningsløsningen EG Selvbetjening og sagsbehandlingsløsningen NetForvaltning Vielse.

Pia Bach, som er ansat som sekretariatsmedarbejder i Struer Kommune, fortæller her om kommunens erfaringer med EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse.

 

Vielsesindberetninger – direkte fra stuen
Borgerne i Struer Kommune kan nu indsende digitale vielsesindberetninger direkte hjemme fra stuen. Integrationen mellem EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse betyder, at borgerne nu kan udfylde en digital ægteskabserklæring hjemmefra, som efterfølgende bliver sendt direkte til kommunens vielsessystem. Kommunen kan herefter åbne og arbejde videre med sagen i vielsessystemet. Det eneste, der kræves, er, at borgerne logger ind med NemID eller Digital Signatur.Fordele for både kommune og borgere

Integrationen sparer borgerne for enten porto eller en tur på rådhuset, mens kommunen sparer tid ved at modtage sagerne digitalt. Det betyder, at begge parter bruger mindre tid på papirarbejdet inden brylluppet: "Efter implementeringen er det blevet meget hurtigere og nemmere at oprette vielsessager." Integrationen har således lettet sagsbehandlingen på vielsesområdet for både Struer Kommune og kommunens borgere. "Borgerne kan sidde derhjemme i ro og mag og udfylde blanketten. Førhen skulle blanketten afleveres på rådhuset eller skrives ud, udfyldes og sendes med posten. Nu foregår det hele elektronisk. Nemmere kan det ikke blive!" fortæller Pia Bach.

 

Efter implementeringen er det blevet meget hurtigere og nemmere at oprette vielsessager.

 

Store besparelser at hente
Foruden bedre borgerservice og tidsbesparelser for borgere og kommune giver integrationen en række økonomiske fordele for kommunen, da digitale henvendelser samlet set sparer kommuner og sagsbehandlere for både tid og penge. En rapport fra CEDI fra 2010 understreger, at henvendelser via selvbetjening i gennemsnit er 20 gange billigere end personlige henvendelser. Tal fra KL (juni 2011) viser derudover, at de billigste henvendelser sker via selvbetjening med fuld integration til fagsystemer og de dyreste via personligt fremmøde. Dertil kommer, at borgere ofte oplever muligheden for at henvende sig digitalt som en serviceforbedring og dermed en bedre borgerservice. Der er således store besparelser at hente ved at implementere og åbne for integrationen mellem EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse.

 

Masser af positiv omtale
I Struer sørgede kommunen for at lægge nyheden om de digitale ægteskabserklæringer på kommunens hjemmeside – en nyhed, der efterfølgende blev bragt i det lokale dagblad samt i flere digitale nyhedstjenester. Borgerne i Struer Kommune har taget rigtig godt imod den nye mulighed, og Pia Bach fortæller, at kommunen allerede fra opstartsfasen modtog digitale vielsessager.

 

Jeg kan kun anbefale det.

 

Nem og hurtig implementering
Struer Kommune har efter implementeringen især oplevet opkoblingen til CPR-systemet som en stor fordel. Derudover er flowet i kommunens blanketter blevet "meget nemmere" end tidligere. Implementeringen af EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse er ifølge Pia Bach foregået på en rigtig god måde. Hun tøver ikke med at anbefale andre kommuner at implementere løsningerne og åbne for integrationen mellem EG Selvbetjening og NetForvaltning Vielse. "Jeg kan kun anbefale det," slutter hun.