Kundereference

STENHØJ Gruppen A/S

Opbremsning blev løftestang for forretningsfordele hos STENHØJ.

Hvordan kan I vide, hvad jeg har brug for i min forretning?

Elektronisk fakturering giver os en sekscifret portobesparelse. År for år bliver det til penge. Niels Erik Rasmussen, koncern-it-chef.

 

Papirbaserede indberetningsprocesser i montørernes dagligdag er erstattet af elektroniske, mobile processer. Fx sender montørerne faktureringsoplysninger om et job, umiddelbart efter at jobbet er afsluttet, så STENHØJ fakturerer en uge tidligere end før, hvilket har en positiv effekt på likviditeten. Desuden er der efter implementering af løsningen nu frigivet ressourcer på kontoret, som giver mulighed for at kigge på etablering af en central planlægningsfunktion.

 

Hurtigere og mere præcis fakturering mærkes både på likviditet og omsætning.

 

På jagt efter nye optimeringsområder

Den delvist projektorienterede produktionsvirksomhed STENHØJ var nødt til at se indad, da markedet for high-end-autolifte og -kompressorer ændrede sig, bl.a. i form af konkurrence fra billigere produkter. I stedet for at forsøge at vinde priskrigen greb STENHØJ opbremsningen i erhvervsmiljøet som en ny mulighed for at finde optimeringsområder – og satse strategisk på at skærpe profilen som totalleverandør. "I et presset marked ligger indtjeningen i serviceforretningen," fastslår koncern-it-chef Niels Erik Rasmussen.

 

Professionalisering af serviceforretningen

Sammen med EG's forretningskonsulenter fik STENHØJ sat strøm til hele værdikæden på tværs af produktion, salg, service og 30.000 servicekontrakter. I stedet for at bruge tiden på papirarbejde bruger virksomheden den dermed på det, der skaber værdi – servicekunderne. Systemet styrer alt fra kontraktforslag til kundebesøg, lønsomhedsanalyser mv. "Overblikket professionaliserer ganske enkelt vores serviceforretning," siger Niels Erik Rasmussen.

 

Øget produktivitet gør, at vi i dag kan tage flere opgaver ind med de samme ressourcer.

 

Øget produktivitet med frigjorte ressourcer

STENHØJ er nu parat til at høste gevinsterne af den omfattende effektivisering af forretningsgangene på serviceområdet. Den frigjorte tid på kontoret skal udnyttes til intern planlægning af servicebesøg. Montørerne skal ikke længere selv bruge tid på planlægning, men kan fokusere på at servicere kunderne.

"Vi er parate til at høste alle fordele af den nye, effektiviserede styring af servicebesøg og ruter og forventer at øge produktiviteten markant, så vi kan klare flere besøg om dagen og tage flere opgaver ind – uden at ansætte flere medarbejdere. Desuden vil vi hente store brændstofbesparelser, fordi vi kan udnytte bilflåden mere rationelt på tværs af koncernen,” vurderer koncern-it-chefen.

 

En løsning, der peger fremad – også internationalt

Serviceløsningen er central for STENHØJs fremtidige strategiske beslutninger omkring kundeservice. En kundeserviceportal, hvor kunderne kan følge deres tilstandsrapporter, er klar til snart at blive rullet ud, og hele løsningen rulles snart ud i Tyskland. På lidt længere sigt vil man også iværksætte en række optimeringstiltag i England. Planen er her også at automatisere job- og ruteplanlægningen for samtlige 150 servicebiler i koncernen.

STENHØJ arbejder i dag mere strategisk på serviceområdet end tidligere og har muskelkraften til at investere, men tiderne gør, at virksomheden har ekstra skarpt fokus på at vurdere, hvilke it-tiltag og investeringer der betaler sig.

 

Vi oplyser ikke præcise tal – men jeg kan sige, at ledelsen kun iværksætter tiltag, som vi ved skaber værdi. Slutter Niels Erik Rasmussen.

 

Læs også casen - Energi Midt