Morten

Kundereference

Neuropsykolog Morten Kaufmann

EG MediConnect Databasen er et vigtigt formidlingselement for en specialist

EG Mediconnect har i mange år været en af hovedkilderne til Morten Kaufmanns arbejde, og det har gjort det nemt og hurtigt at håndtere forespørgsler, afgive tilbud og i sidste ende af afsende de ønskede mængder erklæringer.

EG MediConnect Databasen er et vigtigt formidlingselement for en specialist

Speciallæge- og psykologdatabasen EG MediConnect er en digital løsning til håndtering af udbudssager i forbindelse med indhentning af henholdsvis speciallæge- og psykologerklæringer.

Databasen indeholder et omfattende kartotek af aktive speciallæger og psykologer, der alle kan byde ind på sager, hvor fx en kommune eller forsikringsselskab har brug for en specialistudtalelse.

En af de specialister, der har være med i databasen i mange år, er neuropsykolog Morten Kaufmann, der har arbejdet inden for faget siden 1976 og haft sin private praksis siden 1998.

Nemt at håndtere forespørgsler

Når opgaver fra fx kommuner, forsikringsselskaber og offentlige styrelser modtages via EG MediConnect, udfærdiger Morten Kaufmann, efter forudgående neuropsykologisk undersøgelse, de efterspurgte speciallægeerklæringer.

EG MediConnect har i mange år været en af hovedkilderne til mit arbejde og løsningen fungerer godt. Det er nemt og hurtigt at håndtere forespørgsler, afgive tilbud og i sidste ende afsende de ønskede erklæringer. Specialist i neuropsykologi Morten Kaufmann


"Det er et trygt, sikkert og brugervenligt system med en seriøs leverandør, og hvis der er problemer, bliver de hurtigt afhjulpet. EG MediConnect er i det hele taget i dag et vigtigt led i kontaktformidlingen. Tidligere fandt man frem til en relevant specialist i telefonbøgerne, men i dag foregår alt jo digitalt og når meget bredere ud".

Udbud eller specialistbooking

Systemet fungerer ved, at sagsbehandleren inviterer udvalgte specialister fra databasen til at gennemføre en undersøgelse og udarbejde en erklæring. Specialisterne får herefter mulighed for at svare på invitationen og give en tidsfrist for, hvornår de ville kunne løse opgaven. Når specialisten er valgt, og sagen afsluttet, fremsendes sagsakter og indkaldelse til henholdsvis specialist og borger. Sagsbehandler kan også vælge at booke en specialist direkte i systemet.


En vigtig del af arbejdet

For de tilknyttede speciallæger og psykologer er det gratis at være med i databasen. Specialisterne søger selv om optagelse i databasen og får på denne måde mulighed for at komme i betragtning, når sagsbehandleren skal finde en specialist til at løse en given opgave.

”Selvom vi er ved at trappe aktiviteterne lidt ned, er EG MediConnect stadig en vigtig del i mit arbejde”, siger Morten Kaufmann, Neuropsykologisk Klinik, København.

I dag abonnerer mere end 80% af landets kommuner på løsningen og vælger dermed speciallæge og psykolog via EG MediConnect, når de skal have udfærdiget en speciallægeerklæring eller funktionsattest.

Se hvordan du også kan blive medlem af EG's specialistdatabase